Informasjon

Behandling av astma hos barn

Antikolinergika

Også antikolinergika pustes ned i luftveiene ved hjelp av inhalasjon. Disse medisinene utvider luftveiene ved å få musklene i bronkiene til å slappe av. Et eksempel på en antikolinerg medisin mot astma er Spiriva Respimat®. Medisinen er et av behandlingsalternativene ved alvorlig astma hos barn over seks år og brukes da som tilleggsbehandling. Et annet eksempel på en antikolinerg medisin mot astma er Atrovent®. Medisinen anbefales kun ved behandling av alvorlige astmaforverringer.

Forrige side Neste side