Informasjon

Behandling av astma hos barn

Astmatrappen hos barn

Behandlingen justeres i fire (< 6 år) eller fem (≥ 6 år) trinn etter grad av sykdomskontroll. Anfallsmedisin brukes på hvert behandlingstrinn for å gi rask symptomlindring. Det er viktig å følge med på hvor mye anfallsmedisin barnet bruker, siden hyppig eller økende bruk indikerer bare delvis kontrollert eller ukontrollert astma.

Inhalasjonssteroider er som sagt de mest effektive vedlikeholdsmedisinene som er tilgjengelige. På noen behandlingstrinn kan kombinasjonsinhalatoren lav dose budesonid / formoterol brukes til både behandling av anfall og som forebyggende behandling. Astmaopplæring og kontroll av miljøfaktorer er felles for alle trinn.

Behandling bør vanligvis startes opp på trinn to eller på trinn tre (dersom barnet har mye symptomer). Dersom et trinn ikke gir tilfredsstillende kontroll, bør behandlingen flyttes til neste trinn, inntil kontroll er oppnådd. Nedtrapping bør ikke vurderes før det har gått minst tre måneder med god symptomkontroll på et trinn. Det finnes forskjellige doseringsanbefalinger, medikamentkombinasjoner og alternativer, som legen kan velge mellom.

Fra og med trinn fire blir astmabehandlingen mer krevende. Legen har noen foretrukne og alternative behandlingsmuligheter, og generelt anbefales det henvisning til spesialist nå. Legen kan vurdere henvisning til spesialist på et tidligere tidspunkt også.

God symptomkontroll betyr at barnet sjelden har astmasymptomer på dagtid, ingen søvnforstyrrelser/oppvåkning på grunn av astmasymptomer, sjeldent har behov for anfallsmedisin og ingen begrensninger i fysisk aktivitet, sammenliknet med barn uten astma på samme alder. Spør gjerne legen dersom du er usikker.

Ved luftveisinfeksjon (for eksempel forkjølelse) eller ved astmaforverring av annen årsak kan det være behov for akuttbehandling i en begrenset periode. Denne kan bestå av en kur med kortikosteroider i tablettform, for eksempel (se over), Barnet bør da fortsette med sin vanlige anfalls- og vedlikeholdsbehandling. 

Akutte, alvorlige astmaanfall hos barn

Av og til vil personer med astma kunne få alvorlige astmaanfall som krever akutt behandling og eventuelt sykehusinnleggelse. Ved å oppnå god symptomkontroll med riktig vedlikeholdsbehandling kan risikoen for alvorlige astmaanfall reduseres. 

Forrige side Neste side