Informasjon

Behandling av astma hos barn

Temaside om Korona

Astmatrappen hos barn

Behandlingen justeres i fire (< 6 år) eller fem (≥ 6 år) trinn etter grad av sykdomskontroll. Anfallsmedisin må brukes på hvert behandlingstrinn for å gi rask symptomlindring. Det er viktig å følge med på hvor mye anfallsmedisin barnet bruker, siden hyppig eller økende bruk indikerer bare delvis kontrollert eller ukontrollert astma.

Inhalasjonssteroider er som sagt de mest effektive vedlikeholdsmedisinene som er tilgjengelige. Astmaopplæring, kontroll av miljøfaktorer og korttidsvirkende beta-2-agonist ved behov er felles for alle trinn.

Behandling bør vanligvis startes opp på trinn to eller på trinn tre (dersom barnet har mye symptomer). Dersom et trinn ikke gir tilfredsstillende kontroll, bør behandlingen flyttes til neste trinn, inntil kontroll er oppnådd. Nedtrapping bør ikke vurderes før det har gått minst tre måneder med god symptomkontroll på et trinn.

God symptomkontroll betyr at barnet sjeldent har astmasymptomer på dagtid, ingen søvnforstyrrelser/oppvåkning på grunn av astmasymptomer, sjeldent har behov for anfallsmedisin og ingen begrensninger i fysisk aktivitet, sammenliknet med barn uten astma på samme alder. Spør gjerne legen dersom du er usikker.

Felles for alle trinn er behandling med korttidsvirkende beta-2-agonist ved behov/symptomer. 

Legen kan vurdere vedlikeholdsbehandling med inhalasjonssteroider allerede på første trinn hos barn ≥ 6 år, eventuelt intermitterende. Småbarn med sjeldne symptomer som vanligvis er begrenset til virale luftveisinfeksjoner, behøver ikke vedlikeholdsbehandling på første trinn.  

Fra og med trinn to anbefales det forebyggende behandling med inhalasjonssteroider. Det finnes forskjellige doseringsanbefalinger, medikamentkombinasjoner og alternativer, som legen kan velge mellom. 

Fra og med trinn fire blir astmabehandlingen mer krevende. Legen har noen foretrukne og alternative behandlingsmuligheter, og generelt anbefales det henvisning til spesialist nå. Legen kan vurdere henvisning til spesialist på et tidligere tidspunkt også. 

Ved luftveisinfeksjon (for eksempel forkjølelse) eller ved astmaforverring av annen årsak kan det være behov for akuttbehandling i en begrenset periode. Barnet bør da fortsette med vedlikeholdsbehandling. Beta-2-agonist brukes fortsatt ved behov.

Akutte, alvorlige astmaanfall hos barn

Av og til vil astmatikere kunne få alvorlige astmaanfall som krever akutt behandling og eventuelt sykehusinnleggelse. Ved å oppnå god symptomkontroll med riktig vedlikeholdsbehandling kan risikoen for alvorlige astmaanfall reduseres. 

Forrige side Neste side