Informasjon

Astma og jobb

Forhold på jobb som kan forverre eller utløse en astmasykdom er for eksempel støv, røyk, kjemikalier, dyre- eller planteprodukter. Det kalles da gjerne arbeidsrelatert eller yrkesbetinget astma.

Hva er astma?

Ved astma foreligger vanligvis kronisk betennelse i luftveiene. Inflammasjonen fører til at luftveiene blir overfølsomme og trekker seg sammen. Resultatet blir trange luftrør.

Faktorer som røyk, sterke lukter, støvpartikler, anstrengelse og kulde kan utløse anfall med hoste og pustebesvær. Dette er altså utløsende faktorer ved astma. Når man snakker om astma, er det nyttig å skille mellom disponerende faktorer, årsaksfaktorer og utløsende faktorer.

Atopi er en viktig disponerende faktor for utvikling av astma. Dette er en medfødt økt immunrespons som gjør at man lettere enn andre kan få for eksempel eksem (atopisk eksem), allergisk rhinitt eller astma. Atopi og atopiske sykdommer hos foreldre og søsken øker sannsynligheten for at barn får atopi og astma.

Animasjon av astma

Hos mange utvikles ikke astma før en årsaksfaktor gjør luftveiene overfølsomme. Det som skjer er at man blir eksponert for et stoff som luftveiene reagerer allergisk på (for eksempel hundehår). Disse stoffene kalles derfor allergener. Allergenet forårsaker en betennelse i luftveienes slimhinner, og denne betennelsen holdes ved like hvis man oppholder seg i et miljø som inneholder allergener. Betennelsen vil også holdes ved like hvis man stadig utsetter seg for utløsende faktorer. En rekke stoffer, gasser og kjemikalier i arbeidsmiljøet kan irritere luftveiene også uten å utløse en allergisk reaksjon. Stoffene betegnes som irritanter. 

Neste side