Informasjon

Astma og jobb

Arbeidsrelatert astma

Arbeidsrelatert eller yrkesbetinget astma er astma som utløses eller forverres av stoffer i arbeidsmiljøet. Det er et stort antall stoffer som kan gi yrkesbetinget astma, og dette er en vanlig variant av astma.

Om lag 5-15 prosent av astmaplager som oppstår i voksen alder er relatert til arbeid. Mulige årsaksfaktorer i arbeidsmiljøet er for eksempel allergener og irritanter fra dyr, fiskeprodukter, planter, mel, metaller, støv, gasser og kjemikalier.

Eksempler på yrkesgrupper som hyppig rammes av arbeidsbetinget astma, er laboratoriearbeidere, kjemikere, bakere, elektrikere, helsearbeidere, malere og snekkere. Det er også vanlig blant personer som jobber med olje, innen næringsmiddelbransjen, frisører og renholdere.

Enkelte personer har astmasymptomer bare i forbindelse med jobben. Andre har en kronisk astmasykdom med plager i mange sammenhenger, men som forverres når de er på jobb.

Forrige side Neste side