Informasjon

Astma og jobb

Forebyggende tiltak

Dersom du har mistanke om at du har arbeidsrelatert astma, bør du ta opp dette med legen eller bedriftslegen din. For mange stoffer er det mulig å gjøre en allergitest.

Hvis det viser seg at du reagerer med allergiske astmaplager mot et stoff som du blir eksponert for på arbeidsplassen, bør denne eksponeringen opphøre så fort det er praktisk mulig.

Dersom det viser seg at du reagerer på stoffer i arbeidsmiljøet, men det ikke er holdepunkter for allergisk astma, kan det være nok med tiltak som vil redusere eller unngå eksponering for stoffene. I mange tilfeller vil enkle tiltak, som for eksempel bruk av pudderfrie hansker med et lavt innhold av allergener, støvmaske, tilpassing av arbeidsoppgaver eller intern omplassering for å begrense eksponeringen, være tilstrekkelige.

I tillegg finnes det en rekke medisiner som kan være nyttige å bruke ved både vanlig og arbeidsbetinget astma.

Det er en nær sammenheng mellom arbeidsrelatert allergisk astma og andre typer allergi. Mulighet for kombinasjon av allergier som er utløst på arbeidsplassen og privat (for eksempel katt, hund, støvmidd, muggsopp) må vurderes. Eksponering for alle former for tobakksrøyk, både aktiv og passiv, bør unngås.

I de tilfellene der man finner en eller flere årsaksfaktorer i arbeidsmiljøet, kan du ha krav på økonomisk erstatning. Bedriftslegen vil kunne gi deg informasjon og rådgivning i forhold til slike rettigheter.

Forrige side Neste side