Informasjon

Astma og røyking

Røykere som har astma, har mye større problemer med å holde astmaen under kontroll enn ikke-røykere. Røykere er mer plaget av symptomer, og de behøver mer medisiner.

Sammenheng mellom astma og røyking

Du har hørt det før. Røyking har en lang rekke alvorlige, skadelige effekter på kroppen din (se helseskader ved røyking). Røyking fører blant annet til mange typer kreft, er en viktig årsak til hjertekarsykdom (f.eks hjerteinfarkt og høyt blodtrykk) og gjør huden din livløs og rynkete. Blant de organene i kroppen som blir mest skadet av røyking, er lungene. Dette begynner faktisk allerede før fødselen. Røyking under svangerskap påvirker utvikling av lungene. Og spedbarn av mødre som røyker har fire ganger større risiko til å bli syk med luftveissykdommer som har astmaliknende trekk. 

Tobakksrøyk inneholder blant annet tjære og andre stoffer som virker kreftfremkallende og sterkt irriterende på slimhinnene i luftveiene og lungene. Disse stoffene lager en betennelse (inflammasjon), noe som gjør slimhinnene hovne og irriterte, og som øker slimproduksjonen. Hos enkelte personer vil kroppen reagere med en ekstra kraftig betennelsesreaksjon, slik at luftrørene i lungene blir nesten tette og luftpassasjen hindres. Dette kan skyldes at de har fått astma, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) eller overlapp mellom astma og KOLS (ACO). Hver gang de utsettes for disse stoffene i tobakksrøyk, vil kroppens immunforsvar reagere med en mer eller mindre sterk betennelsesreakson. Personen vil få symptomer på astma, KOLS eller ACO, som i verste fall kan gi livstruende pustevansker.

Slutt å røyke

Røykere som har astma, har mye større problemer med å holde astmaen under kontroll enn ikke-røykere. Røykere er mer plaget av symptomer, og de behøver mer medisiner.

I tillegg til den irriterende effekten tobakksrøyken har på slimhinnene, skader den også små hårlignende strukturer i luftveiene som kalles cilier. Ciliene er viktige for å transportere små partikler, støv og slim ut av lungene. Når ciliene blir skadet, vil denne transporten bli dårligere, og partikler, bakterier, slim og andre skadelige stoffer hoper seg opp i lungene. Dette medfører en konstant irritasjon og betennelse i lungene, og resultatet kan bli forverrelse av astmaplagene, hyppige lungebetennelser og alvorlige lungesykdommer som KOLS og lungekreft.

Passiv røyking: Barn av røykere har økt risiko for å utvikle astma. Barn som allerede har astma, vil få forverrede plager dersom foreldrene røyker.

Ved å slutte å røyke vil mange av disse skadelige effektene gå tilbake. Astmaplagene minsker, og risikoen for alvorlige sykdommer reduseres betraktelig. I tillegg slipper du å påføre andre mennesker plager og økt risiko for lungesykdommer. Dersom du har barn, vil deres risiko for å få astma reduseres betraktelig dersom du slutter å røyke.

Så, hvis du røyker finnes det bare et alternativ: røykeslutt! Men, det er enklere sagt enn gjort. Hvis du har røykt i lengre perioder har kroppen og hjernen din utviklet avhengighet av stoffene i tobakksrøyk. Røykeslutt må da planlegges nøye og gjennomføres med diverse støttetiltak. Få hjelp til din snus- og røykeslutt

Vil du vite mer?

Astma hos barn

Animasjoner