Informasjon

Hvordan kan jeg unngå astmaanfall?

Infeksjoner

Det er vanlig at infeksjoner i luftveiene, for eksempel forkjølelse eller influensa, utløser eller forverrer astmaplagene. Disse sykdommene er svært smittsomme. Viktige tiltak for å unngå dem er å vaske hendene regelmessig og holde fysisk avstand til personer man vet er smittet. 

Diverse vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet beskytter mot luftveissykdommer (for eksempel mot pneumokokker, HiB, difteri, kikhoste) og dermed også mot mulig forverring av astma utløst av sykdommene. Det er viktig at både barn og voksne følger vaksineprogrammet og anbefalingene om boostervaksinasjoner. 

Influensa kan medføre forverring av astma. Gjennom årlig influensavaksinasjon (som anbefales til astmapasienter) kan risikoen for influensa reduseres med omtrent 60 prosent.

Forrige side Neste side