Informasjon

Hvordan kan jeg unngå astmaanfall?

Allergener som astmatriggere

Allergener som mulige astmatriggere inkluderer molekylære overflatestrukturer fra blant annet støv, midd, dyr, insekter, pollen, muggsopp, kjemiske stoffer og noen ganger næringsmidler. Det er fornuftig å kartlegge om det finnes allergener som du reagerer på. Å fjerne identifiserte allergener kan ha betydning både for behandling og forebygging av plager, men dokumentasjon av effekt er ofte mangelfull. 

Anbefalinger fra nasjonale og internasjonale retningslinjer varierer. Tiltak for å fjerne eller minske allergener som mangler dokumentert effekt hos voksne, kan ha noe effekt hos barn. Likevel er tiltakene alene ofte ikke nok for å få astma under kontroll. De bør ses som et av flere tiltak i behandling og kontroll av kronisk astma i samråd med din lege eller annen behandler.  

Husstøvmidd

Husstøvmidden lever hovedsakelig i madrasser, men også i sengetøy, tepper (både på gulv og vegg), gardiner og polstrete møbler. Den liker varme innetemperaturer og høy luftfuktighet. Du kan redusere mengden husstøvmidd ved hyppig vask av sengetøy, regelmessig vask av puter og dyner (dersom materialet tåler det), lufting av madrasser (gjerne ute og i kuldegrader), god ventilasjon og ved å jevnlig fjerne støv i hjemmet.

Bruk ikke luftfukter og unngå tørking av klær i soverom eller i oppholdsrom. Det er en fordel å oppbevare klær i lukkede skap for å unngå støv. Enkelte dukker og lekedyr av tøy kan inneholde store mengder husstøvmidd, og slike leker bør være vaskbare dersom barnet har astma.

Pollen

Pollen er stoffer som frigjøres fra trær og planter, hovedsakelig om våren og tidlig på sommeren. Vanligvis er det mest pollen i luften på varme, tørre dager, midt på dagen og om ettermiddagen, og under tordenvær.

For de fleste vil det være umulig å unngå pollen totalt. Ved å følge pollenvarsler i aviser og TV, og ved å holde seg innendørs med vinduene lukket på de verste tidsperiodene av dagen, kan man likevel redusere mengden pollen man utsetter seg for.

Briller og solbriller reduserer pollenirritasjon på øyne. Dersom man må klippe gress i pollensesongen kan man ha på en støvmaske som dekker munn og nese. En dusj eller et bad reduserer pollen på kroppen etter eksponering utendørs. 

Muggsopp

Det finnes mange forskjellige typer utendørs (årstidavhengig) og innendørs (helårs) muggsopp. Muggsoppene trenger luftfuktighet på mer enn 65 prosent og vanligvis temperaturer mellom ca. 10-32C for å overleve. Muggsopp kan forårsake allergisk astma.

Tiltak for å redusere innendørs muggsopp er blant annet å fjerne tepper, tapet og treverk som er rammet fra boligen, reparere vannlekkasjer, sørge for god gjennomlufting, holde luftfuktighet under 50 prosent, vaske og tørke av overflater i huset.

Det er vanskelig å unngå utendørs muggsopp, fordi de mest relevante allergenene blåses med vinden over lange distanser og i mange retninger. 

Kjæledyr

Dersom du eller ditt barn har allergisk astma og reagerer mot dyr, er det kanskje best å ikke ha kjæledyr. Om det ikke lar seg gjøre bør man sette klare grenser for hvor dyret kan være og ikke være. Det bør iallfall ikke få komme inn på soverommet til den med astma eller til oppholdsrom. Det er ekstra viktig å unngå gulvtepper. Vask av dyret minst en til to ganger per uke kan redusere mengden av allergenene noe. 

Pasienter med astma som skal besøke personer med dyr, bør være forberedt på at kontakt med dyr kan utløse astmaanfall hos enkelte. Husk å ta med din anfallsmedisin mot astma. 

Næringsmidler

Næringsmiddelallergi som utløser astma, forekommer forholdsvis sjeldent. Men hvis det er mistanke om næringsmiddelutløst astma, bør dette drøftes med legen på grunn av økt risiko for både alvorlig allergireaksjon (anafylaksi) og alvorlig astmaanfall.

Forrige side Neste side