Informasjon

Skjema om astma til skole, SFO og barnehage

Her har vi utviklet et skjema som kan benyttes som informasjon til skole, sfo eller barnehage. Skjemaet har plass for å skrive inn navn på de medikamenter barnet ditt bruker.

Hvordan bruke skjemaet?

Skjemaet inneholder en svært kortfattet oversikt over sykdommen. Det er tenkt som et skjema som kan følge barnet til daglig med informasjon som det skal ta kort tid å sette seg inn i. Du bør fylle inn de medikamenter ditt barn bruker. I tillegg anbefaler vi at du setter opp en "holdbarhetsdato." Når det nærmer seg denne holdbarhetsdatoen, fyller du ut et nytt skjema. Du må også fylle ut et nytt skjema når det blir endringer i medisindosene.

Vi har utelatt informasjon om hva som skal til for at man skifter mellom de forskjellige behandlingsnivåene. Dette er gjort med hensikt, da slike vurderinger bør gjøres av den som har den daglige omsorgen, og ikke overlates til personalet på skole, sfo eller barnehage. Du kan oppfordre personalet til å ta kontakt dersom de lurer på om de skal avvike fra skjemaet.

Vi anbefaler at du skriver ut resten av pasientinformasjonen om astma, slik at den eller de som har hovedansvaret for ditt barn, kan lese litt mer om tilstanden.

Lenke til skjema i pdf format

Informasjon om astma - behandlingsskjema

Forslag til annen informasjon som kan skrives ut

Det er mer informasjon tilgjengelig på NHI.no.