Informasjon

Type 2 inflammasjon

Hva er type 2 inflammasjon?

Type 2 inflammasjon er en spesifikk type immunreaksjon som er karakterisert ved høye nivåer av immunglobulin E (IgE) og eosinofile hvite blodceller. Den kan ha positive effekter som å eliminere en parasittinfeksjon, men den kan også ha ugunstige effekter.

Immunsystemet består av ulike komponenter som eliminerer og hindrer inflammasjon og/eller infeksjon på ulike måter. En av disse komponentene er T-cellene, som er en type hvite blodceller i gruppen lymfocytter, og som er ansvarlige for den cellulære immuniteten. T-cellene blir aktivert av andre typer immunceller som gjenkjenner spesifikke sykdomsfremkallende stoffer (patogener). Når det skjer, vil noen av T-cellene videreutvikle seg og bli til mer spesialiserte celler som vi kaller T-hjelperceller. Det kan dannes to ulike T-hjelperceller: T-hjelperceller 1 (Th1) og T-hjelperceller 2 (Th2).

Disse T-hjelpercellene spiller en nøkkelrolle i koordineringen av immunreaksjonene. Det gjør de gjennom å frigjøre spesifikke signalmolekyler, såkalte cytokiner. Disse cytokinene påvirker aktiviteten til en rekke andre celler i immunsystemet slik at det oppstår en immunreaksjon. Th1 og Th2 stimulerer til frigjøring av litt forskjellige cytokiner. Mens Th1 cytokiner særlig stimulerer fagocyttaktivitet (hvite blodceller som "spiser" mikrober), så stimulerer Th2 cytokiner særlig til økt utskillelse av antistoffer og økt forekomst av eosinofile celler.

Interleukiner (IL) er cytokiner som formidler meldinger mellom celler. Disse signalmolekylene er særlig viktige for å stimulere immunreaksjoner som inflammasjon. Det skilles mellom ulike interleukiner som har forskjellige oppgaver. Mer enn 50 ulike interleukiner er oppdaget, og de betegnes interleukin 1, 2, 3 (IL-1, IL-2, IL-3) og så videre

Ut fra signalene og aktiveringen fra andre immunceller kan T-hjelpercellene sette i gang en av to ulike immunreaksjoner: Type 1 inflammasjon er særlig rettet mot å angripe virus og bakterier, mens type 2 inflammasjon er bedre til eliminere visse typer parasitter, for eksempel ormesykdommer. Type 2 inflammasjon er også forbundet med allergi og astma.

Ved type 2 inflammasjon vil T-hjelpecellene bidra til at cytokiner som IL-4, IL-5, IL-9 og IL-13 frigjøres. IL-4 og IL-13 stimulerer produksjonen av IgE-antistoffer. IL-5 stimulerer produksjonen av eosinofile celler i beinmargen, mens IL-9 stimulerer produksjonen av mastceller som er viktige i immunreaksjonen. Type 2 inflammasjon er således karakterisert ved økt tilstrømning av eosinofile og basofile hvite blodceller (mastceller), samt at det fører til at mastcellene tømmer ut signalstoffer.

Alle Th2-cytokinene er viktige komponenter i inflammasjonsreaksjonen og fører til at det skilles ut slim, sørger for at vevet sveller ut, får glatte muskelceller til å trekke seg sammen og frigjør partikler som kan ødelegge en parasitt. Ved en aktiv infeksjon kan alle disse reaksjonene hjelpe kroppen din til å bli kvitt parasitten som har invadert deg.

Forrige side Neste side