Informasjon

Type 2 inflammasjon

Sykdommer som kan skyldes type 2 inflammasjon

Type 2 inflammasjon kan spille en viktig rolle ved flere sykdommer. Det gjelder blant annet allergiske sykdommer som atopisk eksem, astma, allergiske neseplager, kronisk elveblest, allergisjokk.

Type 2 inflammasjon lar seg dempe med kortisonmedisin, men ulempen er alle bivirkningene kortison har. Derfor har oppdagelsen av mer spesifikke hemmere at type 2 inflammasjon over de senere årene gitt håp om minst like god effekt, men med færre bivirkninger. Dog har man erfart at disse nye medisinene har mer avgrensede effekter og derfor ofte brukes som tillegg til annen behandling.

Astma

Det antas at hos 70 til 80 prosent av de med astma, er type 2 inflammasjon en sentral årsaksfaktor - og særlig ved alvorlig astma. Mens astma med type 2 inflammasjon er karakterisert ved høye antistofftiter og eosinofili, er ikke-type 2 inflammasjon karakterisert ved økt antall nøytrofile hvite blodceller.

Tidligere ble astma ansett som en sykdom karakterisert ved inflammasjon i luftveiene, episoder med trange luftveier og overfølsomme bronkier. I dag anses astma som en mangeartet sykdom når det gjelder årsaker, utløsende faktorer, sykdomsbilde og respons på behandling. I vevet foreligger det store mengder IgE og eosinofile celler forenlig med en type 2 inflammasjonsprosess, samt økte mengder type 2 cytokiner ((IL-4, IL-5 og IL-13). Denne situasjonen fører til at pasienten reagerer lettere på luftveisirritanter, og det kan oppstå et astmaanfall. Pasienter med alvorlig astma har ofte høyere nivå av type 2 inflammasjon i luftveiene, og ved reduksjon av denne vil de kunne få bedre symptomkontroll.

Atopisk eksem

Også ved atopisk eksem foreligger ofte type 2 inflammasjon med høye nivåer av IL-4, IL-13, IL-25 og IL-33. Det er vist at atopisk eksem blir markant bedre når tilstanden behandles med biologiske medisiner som blokkerer ett eller flere av interleukinene. Men ikke alle med atopisk eksem reagerer like positivt på disse legemidlene.

Nesepolypper

Ved uttalt og alvorlig kronisk rhinosinusitt med nesepolypper (CRSwNP) må mange opereres, ofte flere ganger. Også denne tilstanden er karakterisert ved type 2 inflammasjon der særlig cytokinene IL-4, IL-5 og IL-13 er sentrale. Behandling med monoklonalt antistoff som hemmer signalene fra de to cytokinene, har vist seg effektivt ved denne tilstanden.

Andre tilstander

Også ved allergisjokk (anafylaksi) medvirker type 2 inflammasjon.

Overdreven type 2 inflammasjon synes også å spille en viktig rolle ved noen autoimmune sykdommer. Likevel tror ekspertene at ved autoimmune sykdommer så er både type 1 og type 2 inflammasjon en del av problemet.

Forrige side Neste side