Informasjon

Type 2 inflammasjon

Behandling av type 2 inflammasjon

Det er utviklet terapier som rettes mot ulike deler av type 2 inflammasjonssystemet. De blokkerer immunsignalene fra molekylene som utløser immunreaksjonen. Foreløpig er dette legemidler som brukes i tillegg til annen behandling hos pasienter som ikke reagerer tilfredsstillende på vanlig behandling. Dette er biologiske medisiner, ofte monoklonale antistoffer, som særlig blokkerer spesifikke interleukiner.

Det foregår en betydelig forskning på dette området der nye biologiske legemidler prøves ut mot ulike sykdommer.

Kilder

Referanser

  1. Hickman RJ. An Overview of Type 2 Inflammation. verywell health. Last updated March 05, 2021. www.verywellhealth.com
  2. Fahy JV. Type 2 inflammation in asthma--present in most, absent in many. Nat Rev Immunol. 2015 Jan;15(1):57-65. doi:10.1038/nri3786 DOI
  3. Lloyd CM, Snelgrove RJ. Type 2 immunity: Expanding our view. Sci Immunol. 2018 Jul 6;3(25):eaat1604. doi:10.1126/sciimmunol.aat1604 DOI
  4. The Emerging Role of the Type 2 Inflammatory Cascade in Atopic Diseases. AJMC, July 3, 2019. www.ajmc.com
  5. Dunican EM, Fahy JV. The role of type 2 inflammation in the pathogenesis of asthma exacerbations. Ann Am Thorac Soc. 2015;12(Suppl 2):S144-S149. doi: 10.1513/AnnalsATS.201506-377AW. DOI
  6. Busse WW, Kraft M, Rabe KF, et al. Understanding the key issues in the treatment of uncontrolled persistent asthma with type 2 inflammation. Eur Respir J. 2021;58(2):2003393. Published 2021 Aug 5. doi:10.1183/13993003.03393-2020 DOI
Forrige side