Informasjon

Lungefibrose

Lungefibrose er en tilstand med arrdannelse i lungevevet. Det reduserer gassutvekslingen mellom lunge og blod, noe som skaper økende pusteproblemer.

Diagnosen

De første symptomene er vanlige ved mange lunge- og hjertesykdommer, slik at det ikke alltid er like lett å stille diagnosen i en tidlig fase. Sykehistorien vil være av største viktighet for å komme på riktig spor. Det er viktig at du bidrar med så gode opplysninger som mulig, spesielt om arbeidsmiljø og sigarettrøyking.

Legen foretar en fysisk undersøkelse og tar blodprøver for å komme nærmere diagnosen. Lungefunksjonsprøver (pusteprøver) sier oss mye om hvilken type lungesykdom det dreier seg om. Lungefibrose vil nesten alltid vises på et røntgen-/CT-bilde av lungene. Dersom man fortsatt er i tvil etter røntgen/CT, kan man ta en vevsprøve fra lungene og undersøke denne i et mikroskop.

Lungefibrose, CT-bilde
Lungefibrose, røntgen
Silikose, røntgen
 
Forrige side Neste side