Informasjon

Lungefibrose

Temaside om Korona

Behandling

Det er med lungearr som med andre arr - de blir værende. Du må derfor være forberedt på at tungpustheten vil vedvare. Hovedmålet med behandlingen er å forhindre at arrdannelsen får utvikle seg videre. Det viktigste tiltaket i så måte er å finne årsaken til sykdommen og fjerne den.

Ved noen av disse tilstandene kommer symptomene før fibrosedannelsen er fullført (Farmers lung, medikamentfibrose). Hvis man da er rask med å fjerne den sykdomsfremkallende årsaken, kan man unngå utbredt fibrose, og symptomene kan lindres.

Dessverre er det slik at lungefibrose i en del tilfeller ikke kan stoppes eller at effekten av behandlingen er beskjeden. Dette gjelder blant annet lungefibrose av ukjent årsak (idiopatisk lungefibrose). Medikamentene pirfenidon og nintedanib har ved denne tilstanden imidlertid vist seg å ha en positiv effekt på overlevelse. I de mest uttalte tilfellene kan det bli aktuelt med lungetransplantasjon.

Forrige side Neste side