Informasjon

Pneumokonioser, støvlungesykdom

Pneumon er det greske ordet for lunge, og konis betyr støv, så direkte oversatt betyr pneumokoniose støvlungesykdom.

Hva er pneumokonioser?

Sykdommen skyldes innånding av støvpartikler. Disse støvpartiklene fremkaller en betennelsesreaksjon i lungene, og denne prosessen kan ende med at det dannes arr (økte mengder bindevev) i lungene, på samme måte som det dannes arr når man får sår i huden. Støvpartiklene blir ofte værende i lungene i mange år, og betennelsen blir derfor kronisk. Når det normale lungevevet blir byttet ut med bindevev, blir gassutvekslingen i lungene dårligere. Jo mer støv man utsetter seg for, jo mer arrdannelse blir det, og jo dårligere lungefunksjon får man.

Vi deler inn pneumokonioser, støvlungesykdom, etter hva slags type støv som ligger til grunn. De hyppigste typene er silikose, asbestose og kullstøvpneumokoniose.

I Norge meldes det om færre enn 100 årlige tilfeller med pneumokoniose.

Årsak

Det er først og fremst i arbeidslivet at man kan bli utsatt for store støvmengder over mange år. Utsatte yrkesgrupper er bygningsarbeidere, anleggsarbeidere, gruvearbeidere og arbeidere i støperier.

Inhalerte støvkorn tas opp (fagocyteres) av forsvarsceller (makrofager) i lungenes lungeblærer (alveoler). Disse cellene dør som følge av dette, noe som utløser en kraftig betennelsesreaksjon i det nærmeste vevet. Det fører til bindevevsdannelse og dannelse av små knuter i lungevevet (noduli).

Røyking øker risikoen for pneumokoniose blant personer som har vært eksponert for silikose eller kullstøv.

Ulike typer pneumokoniose

Asbestose

 • Forårsaket av asbest, som er en fellesbetegnelse for en rekke fiberformede silikater, som for eksempel krysotil, krokidolitt, amositt og tremolitt. Asbest kan spinnes og veves og det kan brukes som sement til produksjon av takplater (eternitt), isoleringsplater, skillevegger og gulvbelegg.
 • Asbestprodukter ble tidligere brukt til isolering av rør og kjeler, og som bremsebelegg.
 • På grunn av stoffets sykdomsframkallende egenskaper har det vært forbudt i isolasjonsprodukter siden 1982.
 • Asbest brukes lite i dag, men virkningene kan komme mange år etterpå, så det er viktig at du informerer legen dersom du har vært utsatt for asbest tidligere.
 • Asbestose er den vanligste pneumokoniosen i Norge; det påvises cirka 50 tilfeller årlig.

Silikose

 • Forårsaket av kiselsyre (silisiumoksid) som finnes i mineralene kvarts, kristoballitt og tridymitt. Kvarts er det mest utbredte mineralet i jordskorpen. Det finnes i nesten alt mineralsk støv fra gruver, steinbrudd og andre lignende arbeidsplasser.
 • Vekslende mengder kiselsyre anvendes industrielt i mineraler som feltspat, mica, talk, kaolin og diatoméjord.
 • Årlig påvises cirka 20 tilfeller av silikose i Norge.
 • Animasjon av silikose
  silikose

Kullstøvpneumokoniose

 • Som navnet sier, skyldes det innånding av kullstøv
 • Cirka 12 prosent av alle som har jobbet i gruver får denne sykdommen. 50 prosent av alle som har jobbet i antrasittgruver i over 20 år, har sykdommen.

Symptomer

Symptomene kommer nesten alltid snikende. Økende tungpust ved anstrengelse er som regel det første man merker. En lett tørrhoste er heller ikke uvanlig. Etter hvert som sykdommen utvikler seg, blir man mer og mer tungpust. Ved utbredt arrdannelse i lungene kan man ha åndenød også i hvile.

Diagnostikk

De første symptomene er de samme som ved mange andre lunge- og hjertesykdommer, og det er ikke lett å stille diagnosen i en tidlig fase. Sykehistorien vil være av største betydning for å komme på riktig spor, så det er viktig at du bidrar med så gode opplysninger som mulig, spesielt om arbeidsmiljø.

Legen foretar en fysisk undersøkelse og tar blodprøver for å komme nærmere diagnosen. Lungefunksjonsprøver (pusteprøver) sier oss mye om hvilken type lungesykdom det dreier seg om. Arrdannelsen i lungene vil nesten alltid vises på et røntgenbilde. Dersom man fortsatt er i tvil etter røntgen, kan man ta en vevsprøve fra lungene og undersøke denne i et mikroskop. Av og til kan man da finne støvpartikler som avslører årsaken til fibrosen.

Det vil også kunne være aktuelt å undersøke om det kan foreligge tuberkulose, siden pneumokonioser øker risikoen for å utvikle tuberkulose.

Behandling

Arr i lungevevet vil som andre arr bli værende. Du må derfor være forberedt på at tungpustheten vil vedvare. Hovedmålet med behandlingen er å forhindre at arrdannelsen får utvikle seg videre. Det viktigste tiltaket i så måte er å finne årsaken til sykdommen og fjerne den - samt at om du røyker, så bør du absolutt slutte. På denne måten kan man unngå utbredt arrdannelse, og symptomene kan gå noe tilbake. Noen kan ha nytte av medisiner som kan utvide bronkiene.

Dessverre er det slik at sykdomsprosessen i noen tilfeller ikke kan stoppes.

Prognose

For lette tilfeller er det ingen sikker overdødelighet, mens uttalte tilfeller forkorter levetiden.

Vil du vite mer?