Informasjon

Tuberkulose er viktig å behandle

En kort orientering om tuberkulose, undersøkelse og behandling

Hva er tuberkulose?

Tuberkulose er en alvorlig smittsom sykdom som skyldes bakterien M. tuberculosis. Sykdommen kan ramme alle organer i kroppen, men oftest lungene. Med tidlig og riktig behandling kan tuberkulose helbredes. Slik behandling er gratis i Norge.

Hvordan smitter tuberkulose

Tuberkulose smitter gjennom luft. Det er bare personer med tuberkulose i lungene som kan smitte andre. Noen har tuberkulose i lungene uten å føle seg syke. De kan likevel smitte andre.

Når en person med tuberkulose i lungene hoster, nyser eller snakker, spres bakteriene i luften. Andre personer kan så puste inn bakteriene. Tuberkulose spres derfor hovedsakelig blant personer som bor tett sammen.

Utvikling av sykdom

Det kan gå mange år fra man blir smittet med tuberkulosebakterien til man blir syk. Ikke alle utvikler sykdom.

Ved sykdom opptrer symptomer fra de organer i kroppen som er rammet. Vanlige symptomer ved tuberkulose i lungene er langvarig hoste, feber, nattesvette og vekttap.

Behandling av tuberkulose

Tuberkulose behandles vanligvis med tabletter i seks måneder. For å bli frisk er det avgjørende at behandlingen gjennomføres riktig. All behandling for tuberkulose i Norge blir derfor gitt som direkte observert behandling. Det betyr at helsepersonell tilser at pasienten tar sine medisiner slik legen har bestemt.

Enkelte vil bli tilbudt behandling før de utvikler sykdom. Dette kalles forebyggende behandling. Dette er spesielt viktig for små barn, som lettere får alvorligere former for tuberkulose.

Plikt til tuberkuloseundersøkelse

Enkelte grupper har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse. Det gjelder blant annet personer som kommer fra land der tuberkulose er vanlig, og som skal oppholde seg mer enn tre måneder i Norge. Undersøkelsen består av en blodprøve eller et røntgenbilde av lungene. 

Hensikten med undersøkelsene er å:

  • Oppdage sykdom så tidlig som mulig for å tilby behandling og hindre videre smitte
  • Oppdage personer som er smittet med tuberkulose, uten å være syke, for å vurdere forebyggende behandling
  • Tilby vaksine mot tuberkulose (BCG) til personer som ikke er smittet og som ikke er vaksinert

Det er viktig at også personer uten lovlig opphold i Norge, undersøkes for tuberkulose. Viser testene at vedkommende er smittet med tuberkulose, vil dette ikke få negative konsekvenser for søknad om arbeids- eller oppholdstillatelse.

Sykdom kan utvikle seg mange år etter man ble smittet. Man kan også bli smittet hvis man har lengre besøk i land hvor tuberkulose er vanlig. Ved symptomer på tuberkulose må man snarest ta kontakt med lege. Har du behov for ytterligere informasjon om tuberkulose eller ønsker å bli undersøkt, kan du ta kontakt med fastlegen din, kommunelegen eller nærmeste helsestasjon. Personell på asylmottak vil også kunne gi råd og veiledning om hvor du kan henvende deg.

Vil du vite mer?

Quiz

Har du fått med deg det viktigste i dette dokumentet? Da utfordrer vi deg til å ta vår quiz om tuberkulose!