Informasjon

Akutt bronkitt

Akutt bronkitt preges av plagsom hoste med eller uten oppspytt. Det ikke uvanlig med smerte i brystveggen under hosting. For de fleste varer hosten i to til tre uker, men noen plages i over fire uker.

Hva er akutt bronkitt?

Normale lunger og bronkier
Normale lunger og bronkier

Akutt bronkitt er en forbigående betennelse av slimhinnen i luftrøret og de større forgreninger (bronkiene) i lungene. Tilstanden kommer ofte i kjølvannet av en øvre luftveisinfeksjon (forkjølelse), og er en type nedre luftveisinfeksjon. Akutt bronkitt forekommer oftest om høsten og vinteren.

Sykdommen preges av hoste dag og natt, sårhet og eventuelt smerter i brystveggen når du hoster. Hosten kan være tørr eller slimete. Det kan forekomme sår hals og snue. Det er også vanlig med farget oppspytt ved hoste. Lavgradig feber er ikke uvanlig. Allmenntilstanden er som regel lite svekket. Hosten varer for de fleste i to til tre uker, men hos en av fire varer hosten mer enn én måned. 

Årsaker

Akutt bronkitt skyldes i rundt 90 prosent av tilfellene virusinfeksjoner. Bare i sjeldne tilfeller er bakterier årsak til denne sykdommen. Sigarettrøyking og luftforurensinger i husholdet (for eksempel dårlig fungerende ovn, forbrenning av biobrensler) gir økt risiko for å utvikle akutt bronkitt.

Animasjon av bronkitt

Diagnostikk

Legen vil vurdere akutt bronkitt som mulig årsak til plagene dine ved å sammenligne dine symptomer med det typiske sykdomsbildet av tilstanden. Hun vil eventuelt lytte på lungene dine med stetoskop og inspisere munnhulen og svelget. Hovedoppgaven for legen er å utelukke andre tilstander som kan kreve behandling. Ved mistanke om lungebetennelse kan blodprøver være nyttige (CRP). Ved mistanke om uvanlig ("atypisk") bakterieinfeksjon kan det være aktuelt å ta en penselprøve fra øvre luftveiene (nasofarynksprøve). Ved langvarige plager eller usikkerhet om diagnosen, kan det også være aktuelt å ta røntgen av lungene.

Behandling

Hos ellers friske voksne og barn er infeksjonen selvhelbredende. Viruset forårsaker irritasjon i slimhinnen i luftveiene. Du bør unngå fysiske anstrengelser som fører til betydelig økt pusting, for å unngå ytterlige irritasjon av luftveiene. Velmente kjerringråd som å ta en joggetur for å svette ut infeksjonen vil mest sannsynlig føre til forverring av sykdommen.

En kombinasjon av tilstrekkelig med hvile, væsketilførsel og søvn derimot er mer hensiktsmessig for å fremskynde helbredelsen. Unngå aktiv og passiv røyking. 

Astmamedisin (korttidsvirkende betastimulator) kan være aktuelt for å lette pusten og dempe hosten dersom det er tegn til tranghet i luftveiene. Hostedempende eller slimløsende medisiner har lite eller ingen effekt.

Antibiotika er uten effekt ved akutt bronkitt forårsaket av virus, og dette har vist seg å gjelde også i mange tilfeller hvor det er bakterier som er årsaken. Antibiotika har ingen vesentlig effekt på varighet av hosten. Unntaksvis kan antibiotikabehandling av akutt bronkitt være aktuelt, for eksempel hos enkelte eldre og skrøpelige pasienter som har kroniske helseplager. 

På tross av denne kunnskapen om dårlig effekt av antibiotika ved akutt bronkitt, er det mange som behandles med antibiotika. Dette er uheldig og betenkelig på lang sikt. En unødvendig antibiotikakur dreper de mest påvirkelige bakteriene, mens de mest hardføre overlever. Det kan også føre til økt forekomst av bakterier som utvikler motstandskraft mot antibiotika (resistens).

Prognose

Akutt bronkitt går som oftest over av seg selv, men det tar gjerne flere uker før du blir kvitt hosten. Ja, noen ganger tar det mer enn en måned.

Bronkitt kan unntaksvis utvikle seg til en lungebetennelse. Infeksjonen sitter da lenger ned i luftveiene, i selve lungevevet. Du bør kontakte lege dersom allmenntilstanden blir dårligere, dersom du i forløpet utvikler høy feber eller blir tiltakende tungpustet.

En akutt bronkitt er en ukomplisert sykdom. Personer som røyker, har sårbare slimhinner i bronkiene, og kan oppleve gjentatte bronkitter. Røykere har også betydelig økt risiko for å utvikle kronisk bronkitt og KOLS.

Vil du vite mer?