Informasjon

Akutt bronkitt

Akutt bronkitt preges av langvarig hoste og smerter midt i brystet. For de fleste varer hosten i tre til fire uker.

Hva er akutt bronkitt?

Normale lunger og bronkier
Normale lunger og bronkier

Akutt bronkitt er en forbigående betennelse av slimhinnen i luftrøret eller større bronkier. Tilstanden kommer ofte i kjølvannet av en øvre luftveisinfeksjon (forkjølelse), og kalles en nedre luftveisinfeksjon.

Sykdommen preges av hoste dag og natt, sårhet og smerter midt i brystet. Du kan også få smerter ellers i brystet på grunn av langvarig hoste. Hosten kan være tørr eller slimet. Oftest er det ikke feber, men det kan forekomme sår hals og snue. Det er også vanlig med farget oppspytt ved hoste. Akutt bronkitt forekommer oftest om høsten og vinteren.

Hosten varer for de fleste i 3 til 4 uker, men hos en av fire varer hosten mer enn én måned.

Årsaker

Akutt bronkitt skyldes i mer enn 90% av tilfellene uskyldige og vanlige virus. Bare i helt sjeldne tilfeller er bakterier årsak til denne sykdommen. Sigarettrøyking og andre luftforurensinger gir økt risiko for å utvikle infeksjoner i luftveiene.

bronkitt
Animasjon av bronkitt

Symptomer

Allmenntilstanden er som regel lite svekket. Legen diagnostiserer tilstanden ved å lytte på lungene med stetoskop, og ved å inspisere munnhulen og svelget. Hovedoppgaven for legen er å utelukke andre tilstander som kan kreve behandling. Ved mistanke om lungebetennelse kan blodprøver være nyttige (CRP). I sjeldne tilfeller, ved langvarige plager eller usikkerhet om diagnosen, kan det også være aktuelt å ta røntgen av lungene.

Behandling

Du bør selv sørge for å begrense eller kutte ut røyking, og sørge for rikelig væsketilførsel. Du bør også forsøke å kontrollere hosten ved å hoste så lite som mulig. Hoste skaper irritasjon i slimhinnen i luftveiene, og kan bidra til å forsterke irritasjonen som viruset forårsaker.

Astmamedisin (betastimulator) kan være aktuelt for å lette pusten og dempe hosten dersom det er tegn til tranghet i luftveiene. Det er ikke vist at hostestillende eller slimløsende medisiner har noen effekt.

Antibiotika er uten effekt ved akutt bronkitt, og dette har vist seg å gjelde selv i de sjeldne tilfellene hvor det er bakterier som er årsaken. Antibiotika har heller ingen effekt på varighet av hosten.

På tross av denne kunnskapen om manglende effekt av antibiotika ved akutt bronkitt, er det mange som behandles med antibiotika. Dette er uheldig og betenkelig på lang sikt. En slik unødvendig antibiotikakur dreper de mest påvirkelige bakteriene, mens de mest hardføre overlever. Det kan også føre til økt forekomst av bakterier som utvikler mostandskraft mot antibiotika (resistens).

Prognose

Akutt bronkitt går over av seg selv, men det tar gjerne flere uker før du blir kvitt hosten. Ja, noen ganger mer enn en måned.

Bronkitt kan unntaksvis utvikle seg til en lungebetennelse. Infeksjonen sitter da lenger ned i luftveiene, i selve lungevevet. Du bør kontakte lege dersom allmenntilstanden blir dårligere, dersom du i forløpet utvikler høy feber eller blir tiltakende tungpustet.

En akutt bronkitt er en ukomplisert sykdom. Personer som røyker har sårbare slimhinner i bronkiene, og kan oppleve gjentatte bronkitter. Røykere har også betydelig økt risiko for å utvikle kronisk bronkitt og KOLS.

Vil du vite mer?