Informasjon, tilstand

Klamydia lungebetennelse

Dette er en lungebetennelse forårsaket av bakterier av chlamydia-arten. Chlamydia pneumoniae har også blitt kalt TWAR tidligere. Bakterien gir luftveisinfeksjon, ofte med lungebetennelse.

Hva er klamydialungebetennelse?

Lunger og bronkier - normal

Dette er en lungebetennelse forårsaket av bakterien Chlamydia pneumoniae (tidligere kalt Chlamydophila pneumoniae). Denne infeksjonen har også blitt kalt TWAR - oppkalt etter en epidemi med utgangspunkt på Taiwan. Bakterien gir luftveisinfeksjon, ofte med lungebetennelse. Chlamydia-bakteriene er små, og skiller seg noe fra de vanlige bakteriene ved at de "gjemmer" seg inne i cellene. Infeksjon med Chlamydia psittaci kalles også ornitose eller papegøyesyke. Chlamydia pneumoniae er en annen bakterie enn den som gir kjønnssykdom (chlamydia trachomatis).

  • Chlamydia pneumoniae antas å være årsak til ca. 10 prosent av lungebetennelser hos pasienter som ikke behandles i sykehus. Infeksjonen forekommer både hos barn og voksne. Den kan også være årsak til forverringer med feber hos pasienter med kronisk bronkitt eller KOLS. Smitten skjer ved dråpesmitte fra person til person, det vil si at bakterien overføres med spytt, ved hoste eller lignende.
  • Chlamydia psittaci er vesentlig sjeldnere, og utgjør under 2 prosent av lungebetennelser. Denne bakterien finnes hos mange fuglearter, både ville fugler og selskapsfugler. Smitte til mennesker skjer etter kontakt med fugleavføring, og smitte mellom mennesker er svært uvanlig.

Lungebetennelser med klamydia forbindes vanligvis med tenåringer og unge voksne, men er kanskje like hyppig blant eldre mennesker - og spesielt personer med svekket helse på grunn av andre samtidige sykdommer. Mange gjennomgår infeksjon med chlamydia uten å være klar over det.

Hvordan stilles diagnosen?

Sykehistorien er typisk med langvarig hoste, ofte hodepine, slapphet og noe feber. Ofte har pasientene også en plagsom og vedvarende heshet. Plagene er ikke så intense som ved vanlig lungebetennelse hvor det ofte blir svært høy feber, og hvor man blir plutselig syk og medtatt. Noen har samtidige øreplager, noen får utslett, mens snue er mindre vanlig. Sykdomsforløpet kan variere fra bagatellmessige plager, milde plager (vanligst) og til alvorlig lungeinfeksjon.

Ved legeundersøkelse høres det i mange tilfeller, men ikke alltid, unormale lyder når man lytter på lungene. En prøve fra bakre del av halsen, med påvisning av bakterien, gir en sikker diagnose. Blodprøver (antistoffprøver) kan styrke mistanken om diagnosen. I noen tilfeller er det langtrukken sykdom (hoste) med manglende effekt av penicillin som vekker mistanken om klamydia- eller mykoplasma-lungebetennelse. Røntgen av lungene viser ofte karakteristiske forandringer, og kan være til hjelp for å stille diagnosen.

Klamydia- og mykoplasma lungebetennelser kalles også atypiske lungebetennelser, fordi symptomene ofte er mer vage og milde enn ved vanlig lungebetennelse.

Behandling

Mange pasienter har bare beskjedne plager, og man regner med at mange av den grunn ikke oppsøker lege. Infeksjonen går med andre ord ofte over av seg selv.

Dersom det er behov for behandling brukes antibiotika. Vanlig penicillin virker ikke mot denne spesielle bakterien, og et annet antibiotikum blir derfor valgt. Vanligvis benyttes enten tetrasyklin eller erytromycin (førstnevnte ikke til barn). Også andre antibiotikatyper hjelper mot infeksjonen. En 7 dagers antibiotikakur er standard behandling.

Hvordan er langtidsutsiktene?

Sykdommen er ofte langtrukken, og et forløp på 3-4 uker er vanlig. Klamydia-lungebetennelse er i de fleste tilfellene mindre alvorlig enn andre former for lungebetennelse. Dette skyldes både at den har et mildere forløp med lavere feber, og at det ofte er den mest motstandsdyktige delen av befolkningen som angripes. Komplikasjoner kan likevel forekomme, særlig blant eldre med andre samtidige sykdommer.

Under sykdomsforløpet skal en unngå hard trening, men har du overskudd til det, vil lett, ikke anstrengende fysisk aktivitet ha positiv virkning. Som ved andre infeksjoner er det viktig å drikke rikelig og få i seg nok næring - kroppen krever litt ekstra energi for å bekjempe infeksjonen!

Vil du vite mer