Informasjon

Årsaker til KOLS

Hos to tredjedeler av alle som har fått KOLS-diagnosen er røyking den viktigste årsaken.

Røyking

Sigarettrøyk inneholder kjemiske stoffer og skadelige partikler som irriterer luftveiene, ødelegger celler i lungene og øker risikoen for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og lungekreft. I tillegg har røyking en rekke andre skadelige effekter på kroppen. I lungene skaper de skadelige stoffene i sigarettrøyken en kronisk irritasjon (betennelse) i slimhinnene. Etter hvert vil denne betennelsen føre til sårdannelser og ødeleggelse av de normale strukturene, og normale celler blir erstattet av bindevev (arrvev). Dette og den vedvarende betennelsesreaksjonen i lungevevet fører til hindret luftstrøm (obstruksjon) og nedsatt lungekapasitet. Følgen er hindret overføring av oksygen fra innåndingsluften til de tynne blodårene i lungene, som forårsaker nedsatt oksygeninnhold i blodet og åndenød.

I Norge er det sigarettrøyking som er vanlig, men også pipetobakk, sigar eller andre former for tobakksrøyking kan føre til KOLS.

Genetiske faktorer

Enkelte genetiske faktorer kan gjøre lungene mer utsatt for å utvikle KOLS. Arvelige faktorer kan medføre at lungene blir mer sårbare for sykdom og skade, slik at lungene lettere skades av tobakk eller støv-eksponering.

Arvelige faktorer kan også føre til endret struktur i lungene med økt fare for sykdom. Et viktig eksempel på dette er en tilstand med mangel på enzymet alfa-1 antitrypsin. Enzymer omdanner stoffer i levende organismer uten at de selv forbrukes. Pasienter med alfa-1 antitrypsin mangel er på forhøyet risiko til å få ødelagt de små lungeblærene (alveoler) hvor utvekslingen av oksygen og karbondioksid mellom luft og blod foregår. Forandringene kalles emfysem, og er en del av vevsforandringer ved KOLS. KOLS som følge av alfa-1 antritrypsin mangel utgjør ca. én prosent av alle KOLS-tilfeller.

Andre årsaker til KOLS

Alle som over lengre tid har vært utsatt for giftige gasser, industrirøyk, gruvestøv og annen luftforurensning, har økt risiko for å få KOLS. I utviklingsland er røyk fra bål og ovner, som brukes til matlaging i dårlig ventilerte rom, en vanlig årsak.

Det er etter hvert økt oppmerksomhet på astma som en mulig forløper til KOLS. Astma medfører betennelse i slimhinner i luftveiene, og kan hos noen føre til kroniske forandringer som kan utvikles til KOLS. For astma-pasienter er det av ekstra stor betydning å unngå aktiv eller passiv røyking, og unngå å jobbe i støvete omgivelser.

Sykdommer som kan ligne på KOLS

Lungekreft

Lungekreft gir vanligvis lite symptomer i tidlig fase, men etter hvert er hovedplagene vedvarende hoste og økt slimproduksjon, eventuelt blodig oppspytt. Hyppige lungebetennelser hos voksne mennesker kan også være det første tegnet på lungekreft. Symptomene er med andre ord svært lik KOLS-symptomene. Dersom det er mistanke om lungekreft vil det bli tatt røntgen- eller CT-undersøkelse av lungene.

Bronkiektasier

Dette er en kronisk tilstand der svakheter eller skader av luftrørene (bronkiene) fører til små utposninger av slimhinnen. I disse utposningene samles det slim som en ikke klarer å tømme helt ved hosting. Dette fører til mye hoste, slimtilblandet og eventuelt også blodtilblandet oppspytt, og stadige bronkitter eller lungebetennelser.

Andre tilstander

Andre tilstander som kan ligne på KOLS, er blant annet astma og cystisk fibrose.

Dersom du har symptomer som ligner på KOLS - det vil si vedvarende tung pust ved anstrengelse eller vedvarende hoste og slimet oppspytt, bør du oppsøke lege.

Vil du vite mer?

Animasjoner