Informasjon

Årsaker til kols

Hos to tredjedeler av alle som har fått kols-diagnosen i Norge, er røyking den viktigste årsaken.

Røyking

I Norge er røyking årsaken til kols hos rundt to av tre pasienter. Sigarettrøyking er mest vanlig, men også pipetobakk, sigar eller andre former for tobakksrøyking kan føre til kols. Tobakksrøyk inneholder kjemiske stoffer og skadelige partikler som irriterer luftveiene og ødelegger celler i lungene. Eksponering for tobakksrøyk øker risikoen for blant annet kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) og lungekreft. Den medfører også en rekke andre skadelige effekter på kroppen. I lungene skaper de skadelige stoffene i sigarettrøyken en kronisk irritasjon (betennelse) i slimhinnene.

Etter hvert vil denne betennelsen føre til sårdannelser og ødeleggelse av de normale strukturene. Normale celler blir erstattet av bindevev (arrvev). Dette og den vedvarende betennelsesreaksjonen i lungevevet fører til hindret luftstrøm (obstruksjon) og nedsatt lungekapasitet.

Følgen er hindret overføring av oksygen fra innåndingsluften til de tynne blodårene i lungene. Dette forårsaker nedsatt oksygeninnhold i blodet og tiltagende åndenød ved anstrengelse. Ved langtkommen sykdom oppstår tung pust også i hvile.

Neste side