Informasjon

Årsaker til kols

Andre årsaker til kols

Alle som over lengre tid har vært utsatt for giftige gasser, industrirøyk, gruvestøv, tunnelstøv eller annen luftforurensning, har økt risiko for å få kols. I utviklingsland er røyk fra bål og ovner, som brukes til matlaging i dårlig ventilerte rom, en vanlig årsak.

Det er etter hvert økt oppmerksomhet på astma som en mulig forløper til kols. Astma medfører vanligvis betennelse i luftveienes slimhinner. Dårlig kontrollert astma over mange år eller tiår kan hos noen føre til kroniske forandringer, som kan utvikles til kols. For astma-pasienter er det av ekstra stor betydning å unngå aktiv eller passiv røyking, og unngå å jobbe i støvete omgivelser eller områder med betydelig luftforurensning.

Forrige side Neste side