Informasjon

Årsaker til kols

Sykdommer som kan ligne på kols

Lungekreft

Lungekreft gir vanligvis lite symptomer i tidlig fase, men etter hvert er hovedplagene vedvarende hoste og økt slimproduksjon (som ved kols), eventuelt blodig oppspytt. Kols medfører økt risiko for lungebetennelse, som også kan gi blodig oppspytt. Og hyppige lungebetennelser hos voksne mennesker kan være det første tegnet på lungekreft. Noen av symptomene på kols, lungebetennelser og lungekreft er altså nokså like. Dersom det er mistanke om lungekreft, vil det bli tatt røntgen- eller CT-undersøkelse av lungene.

Bronkiektasier

Dette er en kronisk tilstand der svakheter eller skader av luftrørene (bronkiene) fører til små utposninger av slimhinnen. I disse utposningene samles det slim som en ikke klarer å tømme helt ved hosting, og det oppstår kronisk bakterieinfeksjon. Dette fører til mye hoste, slimtilblandet og eventuelt også blodtilblandet oppspytt, samt stadige bronkitter eller lungebetennelser.

Andre tilstander

Andre tilstander som kan ligne på kols, er blant annet astma og cystisk fibrose.

Dersom du er over 35 år og har symptomer som ligner på kols - det vil si vedvarende tung pust i hvile eller ved anstrengelse, vedvarende hoste med eller uten slimet oppspytt eller gjentatte bronkitter/lungebetennelser, bør du oppsøke lege.

Forrige side Neste side