Informasjon

Behandling av kols

Dersom du røyker, må du slutte. Unngå betydelig grad av luftforurensning, følg helsemyndighetenes anbefalinger om vaksinasjon og sunne livsvaner, tilstreb normal kroppsvekt og beveg deg regelmessig, helst at du blir andpusten og svetter. Både utholdenhets- og styrketrening hjelper. Ingen medisiner kan helbrede sykdommen, men behandling med ulike legemidler kan hjelpe deg å komme i gang med aktivitet.

Anbefalinger

Generelt

 • Selvdisiplin og egenbehandling som beskrevet under, samt forebyggende tiltak er sentrale elementer i behandling av sykdommen.
 • Medikamenter påvirker i liten grad den gradvise utvikling av sykdommen, men kan lindre symptomer, redusere antall og alvorlighetsgrad av forverringer, samt bedre fysisk belastningskapasitet og generell helse.
 • Hos pasienter som røyker, vil røykeslutt redusere fallet av lungefunksjon med halvparten over en 10 års-periode, sammenliknet med fortsatt røyking.
 • Gjelder for alle pasienter med kols
  • Unngå risikofaktorer (røyk eller annen luftforurensning).
  • Vaksinasjon mot koronavirus etter gjeldende anbefalinger.
  • Årlig influensavaksine.
  • Vaksine mot lungebetennelse (pneumokokk-vaksine) hvert tiende år for alle personer fra 65 år, individuell vurdering hos kols-pasienter under 65 år.
  • Sunne livsvaner: sunt kosthold, regelmessig mosjon, etc..
  • Overvektige pasienter vil ha nytte av å gå ned i vekt. 
  • Bronkieutvidende medisiner av type korttidsvirkende beta-2-agonister ved behov (se under).
  • Lungerehabilitering har effekt. Viktig med vedlikeholdsøvelser og -aktiviteter hjemme.  
  • Årlig rutinekontroll hos legen som behandlers din kols, eventuelt to ganger årlig dersom du plages mye med sykdommen.

Oppstart av legemidler til inhalasjon 

 • Symptomer av og til
  • Til denne pasientgruppen gis en korttidsvirkende antikolinerg medisin eller en korttidsvirkende beta-2-agonist, til bruk kun ved behov. 
 • Daglige symptomer og/eller hyppige forverringer (to eller flere moderate forverringer eller én til flere sykehusinnleggelser i året).
  • Her anbefales å bruke én langtidsvirkende bronkieutvidende medisin i fast dosering hver dag.
 • Ved utilstrekkelig effekt av én langtidsvirkende bronkieutvidende medisin:
  • Til behandling av disse pasientene anbefales det en kombinasjon av to langtidsvirkende bronkieutvidende medisiner, én av antikolinerg type og én beta-2-agonist i fast dosering hver dag.
 • Ved utilstrekkelig effekt av kombinasjonsbehandlingen over, anbefales det å vurdere tilleggsbehandling med inhalasjonssteroider etter strenge kriterier. 
 • Alle grupper: korttidsvirkende beta-2-agonist ved behov.
 • Det anbefales justering av doser og medikamentutvalg i forhold til symptomer og forverringer.
Neste side