Informasjon

Behandling av kols

Røykere må slutte å røyke. Eksponering for betydelig luftforurensning bør reduseres/begrenses. Overvektige kols-pasienter vil ha nytte av vektreduksjon. Alle anbefales regelmessig fysisk aktivitet og sunne livsvaner. Behandling av kols kan forøvrig skje ved bruk av en rekke ulike medisiner og andre tiltak. Ingen medisiner kan helbrede sykdommen, men de kan lette symptomer og plager.

Temaside om Korona

Sykdommen inndeles i fire internasjonalt definerte grader av luftstrømsbegrensing, GOLD 1-4: 1 = mild, 2 = moderat, 3 = alvorlig, 4 = svært alvorlig. Denne inndelingen bestemmes av resultatene fra spirometriundersøkelser. Spirometri er en viktig metode man har for å undersøke lungefunksjonen.

I tillegg er det fire pasientgrupper definert ut ifra symptomer: GOLD A, B, C, D. Tilhørighet til pasientgruppene fastsettes av symptomer, antall akutte forverringer og eventuelle innleggelser på sykehus i løpet av det siste året. Ifølge de internasjonale GOLD-retningslinjene (2020) er gradering etter symptomer og risiko for forverringer viktigere kriterier for valg av medisiner ved oppstart av behandling enn graden av luftstrømsbegrensning. Men graden av luftstrømsbegrensning er fortsatt avgjørende for diagnose, prognose, refusjonsvilkår av diverse legemidler mot kols og behandlingsvalg som ikke involverer medisiner.

Anbefalinger

Generelt

 • Det anbefales opptrapping der økende alvorlighet tilsier tillegg av nye behandlingstyper
 • Gjelder for alle pasienter med kols:
  • Unngå risikofaktorer (røyk eller annen luftforurensning)
  • Årlig influensavaksine
  • Vaksine mot lungebetennelse (pneumokokk-vaksine) hvert tiende år for alle personer fra 65 år, individuell vurdering hos kols-pasienter under 65 år
  • Sunne livsvaner: sunt kosthold, regelmessig mosjon, etc.
  • Overvektige pasienter vil ha nytte av å gå ned i vekt 
  • Bronkieutvidende medisiner av type korttidsvirkende beta-2-agonister ved behov (se under)
 • Lungerehabilitering med trenings- og mestringsøvelser og fysioterapi bør vurderes ved moderat til alvorlig kols 

 

Oppstart av medikamentell behandling til inhalasjon

 

 • Pasientgruppe A - lite symptomer og lav risiko
  • Til denne pasientgruppen gis én type bronkieutvidende medisin (ikke spesifisert) ved behov 
 • Pasientgruppe B - mye symptomer og lav risiko
  • Her anbefales å bruke én langtidsvirkende bronkieutvidende medisin i fast dosering hver dag, eventuelt to slike medisiner ved alvorlig tung pust 
 • Pasientgruppe C - lite symptomer og høy risiko
  • Det anbefales å bruke en langtidsvirkende bronkieutvidende medisin av antikolinerg type i fast dosering hver dag
 • Pasientgruppe D - mye symptomer og høy risiko
  • Førstevalg er å bruke en langtidsvirkende antikolinerg medisin fast. Eventuelt kan det legges til en langtidsvirkende beta-2-agonist eller kortison. Tillegg av kortisoninhalator er spesielt aktuelt hos pasienter med symptomer på både astma og kols 
 • Alle grupper: korttidsvirkende beta-2-agonist ved behov
Neste side