Informasjon

Behandling av kols

Temaside om Korona

Bronkieutvidende medisiner

Piller1

Bronkieutvidende medisiner (bronkodilatatorer) er en gruppe medisiner som åpner opp luftveiene og fører til bedring av plager hos mange pasienter med kols. Medisinene utvider luftveiene ved å få musklene i bronkiene til å slappe av. Det brukes to forskjellige typer bronkodilatorer: beta-2-agonister og antikolinerge stoffer. Det kan være nødvendig å forsøke forskjellige preparater for å finne den som oppnår best mulig effekt hos den enkelte pasienten. HELFO har satt kriterier for blåreseptordningen ved langtidsbruk av disse medisiner. Kriteriene er først og fremst basert på måleresultater ved spirometri.  

Beta-2-agonister

Beta-2-agonister er blant de mest brukte bronkodilatorene. Medisinene pustes inn (inhaleres) slik at de kommer direkte ned i luftveiene. Det er viktig å lære seg god teknikk for inhalasjon. 

Det finnes mange ulike medisiner i denne gruppen, og de fleste virker ganske likt. Man skiller mellom de som har en rask men forholdsvis kort effekt, og de som har mer langsomt innsettende effekt og lenger virketid. Eksempler på korttidsvirkende stoffer er salbutamol (f.eks. Airomir®, Buventol®, Ventolin®, Ventoline®) eller terbutalin (Bricanyl®). Eksempler på langtidsvirkende typer er formoterol (Oxis®), indakaterol (Onbrez®), olodaterol (Striverdi®) eller salmeterol (Serevent®).  

Korttidsvirkende beta-2-agonister brukes som regel ved behov, det vil si dersom det er en forbigående økning av hoste eller tung pust. Langtidsvirkende beta-2-agonister brukes som regel i fast dosering.

De vanligste bivirkninger er skjelvinger, hodepine, svimmelhet og hjertebank (med høy eller urolig hjertefrekvens). Pasienter som har alvorlig hjertesykdom eller for høyt stoffskifte kan være mer utsatt for bivirkninger. Dersom du har diabetes, kan du få økende blodsukker og behov for å justere diabetesbehandlingen.

Antikolinerge medisiner

Også disse medisinene inhaleres. Et eksempel på antikolinerg medisin som er korttidsvirkende er ipratropium (f.eks. Atrovent®). Eksempler på langtidsvirkende antikolinerge medisiner er aklidinium (Eklira®), glykopyrronium (Seebri®), tiotropium (Spiriva®) eller umeklidinium (Incruse®). Langtidsvirkende antikolinerge medisiner egner seg godt for langvarig bruk. Effekten vil ikke svekkes vesentlig over tid. En vanlig bivirkning er munntørrhet, men dette blir ofte bedre over tid mens du fortsetter å bruke medikamentet. 

Kombinasjoner av antikolinerge medisiner og beta-2-agonister

Følgende inhalasjonsmedisiner inneholder både langtidsvirkende antikolinerg medisin og langtidsvirkende beta-2-agonist: Anoro®, Anoro Ellipta®, Bevespi Aerosphere®, Duaklir Genuair®, Spiolto Respimat® og Ultibro Breezhaler®

Forrige side Neste side