Informasjon

Behandling av kols

Røykere må slutte å røyke. Eksponering for betydelig luftforurensning bør reduseres/begrenses. Overvektige kols-pasienter vil ha nytte av vektreduksjon. Alle anbefales regelmessig fysisk aktivitet og sunne livsvaner. Behandling av kols kan forøvrig skje ved bruk av en rekke ulike medisiner og andre tiltak. Ingen medisiner kan helbrede sykdommen, men de kan lette symptomer og plager.

Kortikosteroider

Kortikosteroider, ofte bare kalt steroider, er sterke betennelsesdempende medisiner. De kan enten inhaleres (inhalasjonssteroider), eller tas som tabletter i korte perioder.

Langtidsbruk av inhalasjonssteroider anbefales som førstevalgs vedlikeholdsbehandling hos pasienter med overlapp mellom astma og kols (ACO). Bruk av et inhalasjonssteroid kan også være aktuelt hos pasienter i gruppe D, og brukes da sammen med langtidsvirkende beta-2 agonister. Hos andre pasienter kan det være aktuelt å kombinere et inhalasjnssteroid med en antikolinerg inhalasjonsmedisin.

Tilleggsbehandling med inhalasjonssteroider kan være aktuelt ved hyppige eller langvarige eksaserbasjoner. Fast bruk av inhalasjonssteroider påvirker ikke fallet i lungefunksjon (FEV1) på lengre sikt. Røykeslutt derimot, reduserer fallet av lungefunksjon med 50 prosent over en 10 års-periode.

Eksempler på inhalasjonssteroider er Aerobec®, Alvesco®, Asmanex®, Beclomet®, Budesonid®, Flutide®, Flutikason, Giona®, Pulmaxan® og Pulmicort®. Bivirkninger av betydning er mye sjeldnere ved bruk av inhalasjonssteroider sammenlignet med tabletter, men tørr hals, heshet og soppinfeksjoner i munnhule og hals kan forekomme. Dersom slike plager oppstår, skal pasienten oppsøke lege. 

Det finnes også kombinasjonspreparater som inneholder både langtidsvirkende beta-2 agonist og kortison (Airflusal®, Bufomix®, DuoResp®, Flutiform®, Inuxair®, Relvar Ellipta®, Salmeterol/Fluticasone, Salmex®, Seretide®, Serkep®, Symbicort®). Preparatene Trimbow® og Trelegy Ellipta® kombinerer både langtidsvirkende beta-2 agonist, kortison og en antikolinerg medisin. 

Det er ikke uvanlig med akutte forverringer av kols (eksaserbasjoner). Da er det viktig å gi mer intens behandling. I slike tilfeller brukes gjerne kortisonholdige tabletter (prednisolon) i en kort periode og ofte også en kur med antibiotika. Sykehusinnleggelse kan være nødvendig.

Forrige side Neste side