Informasjon

Behandling av kols

Temaside om Korona

Kortikosteroider

Kortikosteroider, ofte bare kalt steroider, er sterke betennelsesdempende medisiner. De kan enten inhaleres (inhalasjonssteroider), eller tas som tabletter i korte perioder.

Langtidsbruk av inhalasjonssteroider anbefales som førstevalgs vedlikeholdsbehandling hos pasienter med overlapp mellom astma og kols (ACO). Bruk av et inhalasjonssteroid kan også være aktuelt hos pasienter i gruppe D, og brukes da sammen med langtidsvirkende beta-2 agonister. Hos andre pasienter kan det være aktuelt å kombinere et inhalasjnssteroid med en antikolinerg inhalasjonsmedisin.

Tilleggsbehandling med inhalasjonssteroider kan være aktuelt ved hyppige eller langvarige eksaserbasjoner. Fast bruk av inhalasjonssteroider påvirker ikke fallet i lungefunksjon (FEV1) på lengre sikt. Røykeslutt derimot, reduserer fallet av lungefunksjon med 50 prosent over en 10 års-periode.

Eksempler på inhalasjonssteroider er Aerobec®, Alvesco®, Asmanex®, Beclomet®, Budesonid®, Flutide®, Flutikason, Giona®, Pulmaxan® og Pulmicort®. Bivirkninger av betydning er mye sjeldnere ved bruk av inhalasjonssteroider sammenlignet med tabletter, men tørr hals, heshet og soppinfeksjoner i munnhule og hals kan forekomme. Dersom slike plager oppstår, skal pasienten oppsøke lege. 

Det finnes også kombinasjonspreparater som inneholder både langtidsvirkende beta-2 agonist og kortison (Airflusal®, Bufomix®, DuoResp®, Flutiform®, Inuxair®, Relvar Ellipta®, Salmeterol/Fluticasone, Salmex®, Seretide®, Serkep®, Symbicort®). Preparatene Trimbow® og Trelegy Ellipta® kombinerer både langtidsvirkende beta-2 agonist, kortison og en antikolinerg medisin. 

Det er ikke uvanlig med akutte forverringer av kols (eksaserbasjoner). Da er det viktig å gi mer intens behandling. I slike tilfeller brukes gjerne kortisonholdige tabletter (prednisolon) i en kort periode og ofte også en kur med antibiotika. Sykehusinnleggelse kan være nødvendig.

Forrige side Neste side