Informasjon

Behandling av kols

Røykere må slutte å røyke. Eksponering for betydelig luftforurensning bør reduseres/begrenses. Overvektige kols-pasienter vil ha nytte av vektreduksjon. Alle anbefales regelmessig fysisk aktivitet og sunne livsvaner. Behandling av kols kan forøvrig skje ved bruk av en rekke ulike medisiner og andre tiltak. Ingen medisiner kan helbrede sykdommen, men de kan lette symptomer og plager.

Antibiotika

26557669

Et av de mest alvorlige problemene hos kols-pasienter er hyppige lungebetennelser. Årsaken til dette er blant annet at skadde lunger er mer utsatt for infeksjon. I tillegg vil kronisk sykdom, som kols, i seg selv virke negativt inn på immunforsvaret. Derfor er det viktig at pasienter med kols hvert år får satt influensavaksine. Alle personer fra 65-årsalder og eventuelt også yngre kols-pasienter bør vaksineres mot lungebetennelse (pneumokokk-vaksine) hvert tiende år.

Symptomer på lungebetennelse kan være økt hoste, -tung pust, økt mengde og farget slimproduksjon og feber. Lungebetennelse hos kols-pasienter forårsakes ofte av bakterier, og disse infeksjonene bør behandles. Slik behandling består av medisiner som dreper bakteriene, det vil si antibiotika.

Nasjonale retningslinjer fraråder forebyggende behandling med antibiotika for å unngå kols-forverringer. Forskning kan imidlertid tyde på at slik behandling kan være nyttig i behandling av noen få pasienter med svært langtkommen sykdom.

Forrige side Neste side