Informasjon

Behandling av kols

Temaside om Korona

Antibiotika

26557669

Et av de mest alvorlige problemene hos kols-pasienter er hyppige lungebetennelser. Årsaken til dette er blant annet at skadde lunger er mer utsatt for infeksjon. I tillegg vil kronisk sykdom, som kols, i seg selv virke negativt inn på immunforsvaret. Derfor er det viktig at pasienter med kols hvert år får satt influensavaksine. Alle personer fra 65-årsalder og eventuelt også yngre kols-pasienter bør vaksineres mot lungebetennelse (pneumokokk-vaksine) hvert tiende år.

Symptomer på lungebetennelse kan være økt hoste, -tung pust, økt mengde og farget slimproduksjon og feber. Lungebetennelse hos kols-pasienter forårsakes ofte av bakterier, og disse infeksjonene bør behandles. Slik behandling består av medisiner som dreper bakteriene, det vil si antibiotika.

Nasjonale retningslinjer fraråder forebyggende behandling med antibiotika for å unngå kols-forverringer. Forskning kan imidlertid tyde på at slik behandling kan være nyttig i behandling av noen få pasienter med svært langtkommen sykdom.

Forrige side Neste side