Informasjon

Behandling av kols

Temaside om Korona

Antibiotika

26557669

Et av de mest alvorlige problemene hos kols-pasienter er hyppige bronkitter og lungebetennelser. Årsaken til dette er blant annet at skadde lunger er mer utsatt for infeksjon. I tillegg vil kronisk sykdom, som kols, i seg selv virke negativt inn på immunforsvaret. Derfor er det viktig at pasienter med kols hvert år får satt influensavaksine. Alle personer fra 65 år og eventuelt også yngre kols-pasienter bør vaksineres mot lungebetennelse (pneumokokk-vaksine) hvert tiende år.

Symptomer på lungebetennelse kan være økt hoste, -tung pust, økt mengde og farget slimproduksjon og feber. Lungebetennelse hos kols-pasienter forårsakes ofte av bakterier, og disse infeksjonene bør behandles. Slik behandling består av medisiner som dreper bakteriene, det vil si antibiotika.

Forskning kan tyde på at forebyggende langtidsbehandling med visse typer antibiotika kan være nyttig hos noen få pasienter med svært langtkommen sykdom (eldre, ikke-røykere). Men effektene er beskjedne og bivirkninger som svekket hørsel og resistente bakterier (som ikke lenger er følsomme mot antibiotika) forekommer. Nasjonale retningslinjer fraråder forebyggende behandling med antibiotika mot kols. 

Forrige side Neste side