Informasjon

Behandling av kols

Temaside om Korona

Tilleggsbehandling ved langtkommen kols

Etter at pasienter har hatt kols i mange år, vil sykdommen kunne skade andre organer i kroppen, for eksempel hjertet. Den medisinske betegnelsen på slike skader, som forårsakes av en annen sykdom, er komplikasjoner. Det kan bli behov for å behandle komplikasjonene ved kols. Blant de medisinene som ofte brukes i slike tilfeller, er ulike hjertemedisiner og vanndrivende medisiner.

Forrige side Neste side