Informasjon

Behandling av kols

Temaside om Korona

Kirurgiske tiltak

Det finnes per i dag ingen gode kirurgiske tiltak ved kols, og for de aller fleste pasienter vil operasjon aldri bli aktuelt. Unntaket er unge pasienter med betydelige plager, der det i noen tilfeller kan være aktuelt med lungetransplantasjon eller andre lungekirurgiske prosedyrer.

Forrige side Neste side