Informasjon

Behandling av kols

Røykere må slutte å røyke. Eksponering for betydelig luftforurensning bør reduseres/begrenses. Overvektige kols-pasienter vil ha nytte av vektreduksjon. Alle anbefales regelmessig fysisk aktivitet og sunne livsvaner. Behandling av kols kan forøvrig skje ved bruk av en rekke ulike medisiner og andre tiltak. Ingen medisiner kan helbrede sykdommen, men de kan lette symptomer og plager.

Kirurgiske tiltak

Det finnes per i dag ingen gode kirurgiske tiltak ved kols, og for de aller fleste pasienter vil operasjon aldri bli aktuelt. Unntaket er unge pasienter med betydelige plager, der det i noen tilfeller kan være aktuelt med lungetransplantasjon eller andre lungekirurgiske prosedyrer.

Forrige side Neste side