Informasjon

Diagnostikk av kols

Kols-diagnosen mistenkes ved langvarig tung pust hos personer som har vært utsatt for langvarig og betydelig luftforurensning, som for eksempel tobakksrøyk. En god del av pasientene har kronisk hoste og/eller økt slimproduksjon.

Temaside om Korona

Legeundersøkelse og sykehistorie

Lege

Kols-diagnosen bygger i første rekke på pasientens symptomer. Diagnosen mistenkes dersom det foreligger vedvarende tung pust ved anstrengelse som blir gradvis verre, eventuelt kronisk hoste og økt slimproduksjon. Mistanken om kols styrkes dersom den det gjelder er eller var røyker, eller har vært utsatt for annen type langvarig og betydelig luftforurensning.

Vanlig undersøkelse med stetoskop på legekontor kan være normal, eller den kan påvise fremmedlyder over lungene. Diagnosen kan ikke stilles med dette instrumentet. De samme lydene kan også høres ved bronkitt eller lungebetennelse.

Lungefunksjonstester

Diagnosen kols bekreftes ved lungefunksjonstest, såkalt spirometri. Målingene brukes også til å bestemme alvorlighetsgrad av luftstrømshindringen. Ved spirometri måles hastigheten av luftstrømmen ut fra lungene, og volumet som pustes inn og ut. Verdiene som måles, er blant annet det som kalles forsert vitalkapasitet (FVC) og forsert ekspiratorisk volum i løpet av ett sekund (FEV1). I begynnelsen av utredningen gjennomfører man gjerne såkalt reversibilitetstesting, for å utelukke astma. Da gjennomfører man spirometriundersøkelse både før og 10 - 20 minutter etter inhalasjon av en astmamedisin som utvider trange luftveier. Ved hjelp av FVC- og FEV1-verdiene kan man med god nøyaktighet fastslå om pasienten har kols, astma, overlapp mellom tilstandene (såkalt ACO), eller ikke. Dersom resultatene er i gråsonen gjentar man gjerne undersøkelsen ved en annen anledning. 

Bildediagnostikk

Røntgenbilder blir ofte tatt for å utrede om det kan foreligge andre sykdommer som forårsaker tung pust. Tidlig i sykdomsforløpet av kols vil det være få eller ingen røntgenforandringer. Endringene kommer vanligvis først senere i forløpet, når pasienten er fullt klar over sykdommen.

Av og til kan det være nødvendig å gjøre en ultralydundersøkelse av hjertet. Undersøkelsen kan være aktuelt dersom legen mistenker hjertesvikt som hovedårsak til din tunge pust. En annen grunn til å gjennomføre undersøkelsen er at langtkommen kols kan skape skadelig høyt trykk i lungepulsårene og derved økt belastning på hjertet.

Blodprøver

Det er hensiktsmessig med diverse blodprøver i løpet av utredningen. Ved alvorlig og langtkommen kols vil det noen ganger være nødvendig å bestemme mengden oksygen i blodet. Dette gjøres mest nøyaktig ved hjelp av en blodprøve.

Nå er det vanlig også utenfor sykehus å bruke såkalt pulsoksymeter. Ved hjelp av en måleenhet som kobles til en finger kan man måle og overvåke oksygeninnholdet i blodet. Denne metoden er mindre nøyaktig enn blodprøven, men mye enklere å gjennomføre. 

Dersom legen mistenker andre sykdommer som for eksempel lungebetennelse, kan det også være nødvendig å ta blodprøver for å påvise tegn på bakterieinfeksjon.

Vil du vite mer?