Informasjon

Hva kan kols-pasienter gjøre selv?

Røykeslutt er det desidert viktigste tiltaket for pasienter med kols som røyker. Dersom du slutter å røyke, vil symptomene bedres, og sykdommen utvikler seg saktere. I tillegg er det viktig med sunt kosthold, regelmessig mosjon, sunn kroppsvekt, etterlevelse av behandling som legen forskriver og vaksinasjon etter gjeldende anbefalinger.

Slutte å røyke

Røykeslutt er det desidert viktigste tiltaket for kols-pasienter som røyker. Ved å slutte å røyke vil symptomene bedres, fysisk kapasitet økes, og sykdommen forverres mye langsommere. Personer som lever sammen med en kols-pasient, bør heller ikke røyke. Det finnes i dag en rekke ulike opplegg som kan gjøre røykeslutt enklere. Du finner mer informasjon om røykeslutt her.

Neste side