Informasjon

Hva kan kols-pasienter gjøre selv?

Andre tiltak

Små luftpartikler som dannes for eksempel i industri, byggebransjen, enkelte hobby- og fritidsaktiviteter, trafikkforurensning, annet svevestøv, og diverse gasser kan irritere luftveiene og forverre kols. Så langt det er mulig, bør personer med kols unngå eksponering for disse stoffene og forsøke å ha et rent inneklima med god ventilasjon.

Det finnes studier som viser gunstig effekt av visse former for akupunktur, øvelser for kropp og sinn, kognitiv atferdsterapi og yoga. Men det er litt vanskelig å gi generelle anbefalinger her. Spør gjerne legen din om råd dersom du er usikker.    

Forrige side Neste side