Informasjon

Hvor alvorlig er kols?

Prognosen ved kols er en gradvis forverring av sykdommen. De fleste kols-pasienter opplever etter noen år med sykdommen at den begrenser daglige gjøremål. Fysisk aktivitet blir tyngre, og det skal stadig mindre til før en blir tungpusten.

Temaside om Korona

En kronisk sykdom

Kols en varig sykdom. Til tross for behandling vil det skje en gradvis forverring over tid. Hovedsymptomene er gradvis forverring av tung pust, eventuelt kronisk hoste (hos opptil 30 prosent) og økt slimproduksjon. Personer som har kols, vil ha kortere forventet levetid enn de som er friske. Mange vil behøve livslang medisinering, dosetilpasninger og tilleggsmedisiner, for å begrense plagene som sykdommen gir.

Faktorer som røyking, dårlig kosthold, overvekt og fedme, alkoholoverforbruk, lite trening og hyppige lungebetennelser vil bidra til at sykdommen og helsen generelt forverres raskere. På den andre siden vil røykeslutt hos kols-pasienter som røyker, unngåelse av annen luftforurensning, regelmessig fysisk trening og pusteøvelser, sunt kosthold, vaksinering jf. gjeldende retningslinjer, etterlevelse av behandling, samt gode sosiale relasjoner kunne bedre leveutsiktene og livskvaliteten betydelig. Som alltid er det egeninnsatsen som lønner seg mest.  

Komplikasjoner

Ved kols foreligger vanligvis en kronisk betennelse i slimhinnene som kler luftrørene innvendig. Dette kan føre til økt slimproduksjon og hoste. Etter hvert vil deler av slimhinnen bli ødelagt og erstattet av bindevev (arrvev). Dette fører etterhvert til at luftstrømmen i lungene svekkes permanent. I tillegg vil de små luftblærene (alveoler) gradvis ødelegges, noe som fører til redusert overføring av oksygen fra innåndingsluften og til blodet.

Når oksygentilførselen til blodet svekkes, vil kroppen forsøke å kompensere dette ved at hjertet arbeider hardere og slår raskere, og pustingen blir raskere. Dette forårsaker en rekke skadelige virkninger på lunger og hjerte. De viktigste problemene er økt risiko for hjertesvikt, hjerterytmeforstyrrelser, hjerteinfarkt og blodpropp i lungene.

Pasientene merker slike tilleggssykdommer med økende tung pust og tretthet. Man kan også oppleve glemskhet og depresjoner på grunn av for lite oksygen til hjernen. Når det foreligger hjertesykdom i tillegg til kols blir man enda mer utsatt for å få infeksjoner, for eksempel lungebetennelser. Kols-pasienter har også økt risiko for å få lungekreft.

Vil du vite mer?

  • Hva er kols?
  • Årsaker til kols
  • Påvisning av kols
  • Hva kan du gjøre selv ved kols?
  • Informasjon om røykeslutt
  • Behandling av kols
  • "Røkte seg syk" - hvordan er det å leve med kols?
  • Kols - informasjon til helsepersonell