Informasjon, tilstand

Kols (kronisk obstruktiv lungesykdom)

Kols er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer med redusert luftstrøm gjennom luftveiene. Den viktigste årsaken til kols er fortsatt røyking, men også arv, lungeutvikling før fødselen,  yrkeseksponering, luftforurensning og andre faktorer spiller en rolle.

Lungene

Lunger og bronkier
Lungene er to svampaktige organer i brystkassen som er omgitt av en tynn, fuktig hinne kalt pleura. Høyre lunge består av tre lapper og venstre av to. Omtrent 90 prosent av lungene er fylt med luft, de øvrige 10 prosent består av lungevev.

Når vi puster inn, kommer luften via luftrøret (trakea) til de to hovedbronkiene. Hovedbronkiene går til hver sin lunge, der de forgrener seg som et tre til millioner av mindre grener, kalt bronkioler. Bronkiolene ender opp i bittesmå drueklaselignende luftsekker som kalles alveoler. Det er over 300 millioner alveoler i lungene. Hver enkelt er omgitt av en tynn hinne som skiller dem fra tynne blodkar (kapillærer). Kapillærer er de tynneste blodkarene i kroppen. I alveolene passerer oksygen fra luften og over i blodet. Samtidig kan karbondioksid, som er en avfallsgass, passere fra blodet ut i alveolene og pustes ut.

Blodet til lungene kommer fra høyre hjertekammer, og tømmes deretter til venstre hjertekammer. Derfra pumpes det oksygenrike blodet fra venstre hovedkammer og ut til resten av kroppen.

Neste side