Informasjon, tilstand

KOLS (Kronisk obstruktiv lungesykdom)

KOLS er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer med redusert luftstrøm gjennom luftveiene. Den viktigste årsaken til KOLS er røyking.

Hopp til innhold

Lungene

Lunger og bronkier
Lungene er to svampaktige organer i brystkassen som er omgitt av en tynn, fuktig hinne kalt pleura. Høyre lunge består av tre lapper, og venstre av to. Omtrent 90% av lungene er fyllt med luft, de øvrige 10% består av lungevev.

Når vi puster inn, kommer luften via luftrøret (trachea) til de to hovedbronkiene. Hovedbronkiene går til hver sin lunge, der de forgrener seg som et tre til millioner av mindre grener, kalt bronkioler. Bronkiolene ender opp i bittesmå drueklaselignende luftsekker som kalles alveoler. Det er over 300 millioner alveoler i lungene. Hver enkelt er omgitt av en tynn hinne som skiller dem fra tynne blodkar (kapillærer). Kapillærer er de tynneste blodkarene i kroppen. I alveolene passerer oksygen fra luften og over i blodet. Samtidig kan karbondioksyd, som er en avfallsgass, passere fra blodet ut i alveolene og pustes ut.

Blodet til lungene kommer fra høyre hjertekammer, og tømmes deretter til venstre hjertekammer. Derfra pumpes det oksygenrike blodet fra venstre hovedkammer og ut til resten av kroppen.

Hva er KOLS?

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer som fører til vedvarende hindring av luftstrøm gjennom luftveiene. KOLS utvikler seg over mange år, og de fleste som får kols er eldre enn 40 år. Pasienter med astma har økt risiko for å utvikle KOLS, men en ren astma regnes ikke som KOLS. Dersom astma-medisiner ikke lenger har den effekten som er forventet, kan det skyldes at astma-sykdommen har utviklet seg til KOLS.

KOLS rammer særlig personer som er eldre enn 40 år og som røyker. Det er en hyppig tilstand, og i Europa er det funnet en forekomst på rundt 10 % av befolkningen over 40 års alder. Forekomsten er økende. Sykdommen er karakterisert ved:

 • Tung pust ved anstrengelse, senere også i ro
 • Kronisk hoste (opptil 30%)
 • Økt slimproduksjon (opptil 30%)

Når disse symptomene finnes hos personer som røyker bør en alltid mistenke KOLS.
Ved KOLS foreligger det en vanligvis en vedvarende betennelse i slimhinnene i luftrørene (bronkiene). Tilstanden er med andre ord en form for kronisk bronkitt med vedvarende hindring for luftstrømmen:

Emfysem betegner en unormal, varig utvidelse av de minste bronkiolene og alveolene i lungene som følge av ødelagt lungevev. Dette reduserer lungenes evne til å ta opp oksygen og skille ut karbondioksyd, og lungene taper elastisitet. Sykdommen preges av tungpusthet, hoste, hyppige luftveisinfeksjoner og redusert fysisk yteevne. Tungpusthet på grunn av emfysem hører inn under definisjonen for KOLS.

Symptomer

Hovedsymptomet er vedvarende anstrengelsestungpust som blir gradvis verre. Sykdommen utvikler seg langsomt, og for personer som ikke trener eller belaster hardt, kan sykdommen ha kommet langt før de merker at pusten (kondisjonen) er svekket. Opptil en tredjedel av pasienter plages med vedvarende hoste og økt slimproduksjon. Pasienter med etablert KOLS blir ofte verre når de ligger, og de må ofte sitte delvis oppreist for å få sove. Sent i sykdomsforløpet kan pasientene plages med for lite oksygen og hjertesvikt.

En arvelig betinget enzym-mangel (alfa1-antitrypsinmangel) kan føre til ødeleggelse av de små luftblærene (emfysem), sviktende lungefunksjon og KOLS. Denne typen KOLS utgjør ca. 1 % av alle tilfellene. Typisk er det at denne formen for kols viser seg i yngre alder enn det som er vanlig for den tobakks-utløste formen.

Årsaker

Den viktigste årsaken til KOLS er røyking. Over 80% av dem med KOLS røyker eller har røykt. Skadelige partikler i industrirøyk eller annen luftforurensning er også viktige årsaker til KOLS.

Langvarig røyking setter i gang en betennelsesprosess som skader slimhinnen i luftveiene. Dette resulterer i bindevevsdannelse og innsnevring av luftveiene, og gradvis utvikling av tung pust. I tillegg produseres det ofte rikelig med tykt slim som forverrer pustingen ytterligere, og som gir økt risiko for luftveisinfeksjoner.

Ved emfysem foreligger i tillegg tap av lungevev slik at lungen blir mindre elastisk og får redusert evne til å ta opp oksygen fra luften.

Diagnostikk

Sykehistorien er typisk med røyking eller eksponering for forurensning over mange år hos pasienter fra 40-årsalder. Pasienten utvikler etter hvert tung, anstrengt pust og nedsatt fysisk yteevne. Det er også vanlig med hyppige luftveisinfeksjoner. Langvarig hoste og økt slimproduksjon i luftveiene forekommer hos omtrent en tredjedel av pasienter.

Lungefunksjonsmålinger (spirometri) er nødvendig for å stille en sikker diagnose. Dette er målinger hvor du blåser inn i et apparat som måler hastigheten av luftstrømmen i luftveiene, og den samlede mengden luft du kan puste inn og ut. Det går også an å måle hvordan ulike medisiner påvirker lungefunksjonen din.

Røntgenbilde av lungene kan være helt normalt, og er ikke nødvendig for å stille diagnosen. Bilder blir likevel ofte tatt for å utelukke andre årsaker til hoste og tung pust, slik som svulster eller lungebetennelser.

Behandling

Målsetningen med behandlingen er å bremse sykdomsutviklingen så mye som mulig, og redusere plagene til et minimum. Det finnes ingen helbredende kur.

Den viktigste behandlingen er ting man selv kan gjøre:

 • KOLS er den aller beste grunnen til å slutte å røyke. Røykeslutt er det eneste tiltaket som tydelig bremser sykdomsutviklingen
 • Regelmessig fysisk aktivitet har også en positiv effekt
 • Reduser luftforurensningskildene ved å unngå røykfylte rom, industristøv, eksos osv.
 • Skaff deg innsikt om sykdommen og hvordan behandlingen skal gjennomføres

Medikamenter brukes for å lindre plagene ved KOLS, men kan ikke bidra til å bremse sykdomsutviklingen:

 • Medikamenter som utvider trange luftveier (beta-2 agonister eller antikolinergika) er de viktigste og mest brukte medisinene. Det finnes både korttidsvirkende og langtidsvirkende medisiner av begge gruppene
 • Betennelsesdempende medisiner (kortison spray eller -inhalator) 
 • Det kan være behov for behandling med kortisontabletter (prednisolon), ev. også antibiotika, ved akutte forverringer 
 • Slimløsende medisin, tabletter eller mikstur, kan ha en beskjeden effekt hos noen
 • Annen behandling som er aktuell er lungefysioterapi for å få hjelp til å få opp slim
 • Ved akutte innleggelser på sykehus kan det også være nødvendig å gi oksygen. Ved svært langtkommet KOLS er noen pasienter avhengig av å bruke oksygen daglig, også når de ikke er innlagt i sykehus

Prognose

KOLS er en kronisk sykdom som gradvis utvikler seg mot dårligere lungefunksjon. KOLS som dødsårsak forekommer med økende hyppighet. Ved røykeslutt og riktig behandling kan imidlertid denne utviklingen forsinkes betydelig.

Man er mer utsatt enn andre for å få forkjølelser og influensa. Det anbefales derfor vaksine mot influensa hver høst for alle pasienter med KOLS, og vaksine mot lungebetennelse (pneumokokkvaksine) hvert 10. år for alle fra 65 årsalder, og for noen KOLS-pasienter < 65 år.

Dersom man ikke gjør noe for å bedre situasjonen, er det ikke uvanlig at KOLS-pasienter etter noen år utvikler hjertesykdom eller helt sviktende lungefunksjon.

Vil du vite mer?