Informasjon, tilstand

Kols (kronisk obstruktiv lungesykdom)

Hva er kols?

Kols rammer særlig personer som er eldre enn 40 år og som røyker, har røykt eller over lengre tid vært utsatt for andre skadelige partikler/gasser/forurensning i luften. Omtrent én av ti personer med kols har aldri røykt. Kols er en hyppig tilstand, og i Norge er det funnet en forekomst på rundt seks prosent av befolkningen over 40 års alder. Sykdommen er karakterisert ved ett eller flere symptomer på:
• Tung pust ved anstrengelse, senere også i ro
• Kronisk hoste
• Økt slimproduksjon

Når disse symptomene finnes hos godt voksne som har vært utasatt for risikofaktorer, bør en alltid mistenke kols. Kronisk obstruktiv lungesykdom er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer som fører til vedvarende hindring av luftstrøm gjennom luftveiene. Kols utvikler seg over mange år, og de fleste som får kols, er eldre enn 40 år.

Pasienter med astma har økt risiko for å utvikle kols, og noen pasienter med kols kan etter hvert også utvikle symptomer på astma. Selv om astma og kols er to forskjellige sykdommer, kan noen personer rammes av begge. Samsykeligheten kan være årsak til at behandling rettet mot kun den ene tilstanden, ikke fungerer optimalt. 

Ved kols foreligger det vanligvis en vedvarende betennelse i slimhinnene i luftrørene (bronkiene). Tilstanden er med andre ord en form for kronisk bronkitt, men med vedvarende hindring for luftstrømmen:

Emfysem betegner en unormal, varig utvidelse av de minste bronkiolene og alveolene i lungene som følge av ødelagt lungevev. Dette reduserer lungenes evne til å ta opp oksygen og skille ut karbondioksid, og lungene taper elastisitet. Sykdommen preges av tungpusthet, hoste, hyppige luftveisinfeksjoner og redusert fysisk yteevne. Emfysemfoarndringer i større eller mindre grad utgjør én av flere sykelige vevsforandringer ved kols.

Forrige side Neste side