Informasjon, tilstand

KOLS (Kronisk obstruktiv lungesykdom)

KOLS er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer med redusert luftstrøm gjennom luftveiene. Den viktigste årsaken til KOLS er røyking.

Hva er KOLS?

KOLS rammer særlig personer som er eldre enn 40 år og som røyker. Det er en hyppig tilstand, og i Europa er det funnet en forekomst på rundt 10 prosent av befolkningen over 40 års alder. Forekomsten er økende. Sykdommen er karakterisert ved:
• Tung pust ved anstrengelse, senere også i ro
• Kronisk hoste (opptil 30 prosent)
• Økt slimproduksjon (opptil 30 prosent)

Kronisk obstruktiv lungesykdom er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer som fører til vedvarende hindring av luftstrøm gjennom luftveiene. KOLS utvikler seg over mange år, og de fleste som får KOLS er eldre enn 40 år. Pasienter med astma har økt risiko for å utvikle KOLS, men en ren astma regnes ikke som kols. Dersom astma-medisiner ikke lenger har den effekten som er forventet, kan det skyldes at astma-sykdommen har utviklet seg til KOLS.

Når disse symptomene finnes hos personer som røyker bør en alltid mistenke KOLS.

Ved KOLS foreligger det en vanligvis en vedvarende betennelse i slimhinnene i luftrørene (bronkiene). Tilstanden er med andre ord en form for kronisk bronkitt med vedvarende hindring for luftstrømmen:

Emfysem betegner en unormal, varig utvidelse av de minste bronkiolene og alveolene i lungene som følge av ødelagt lungevev. Dette reduserer lungenes evne til å ta opp oksygen og skille ut karbondioksid, og lungene taper elastisitet. Sykdommen preges av tungpusthet, hoste, hyppige luftveisinfeksjoner og redusert fysisk yteevne. Tungpusthet på grunn av emfysem hører inn under definisjonen for KOLS.

Forrige side Neste side