Informasjon, tilstand

Kols (kronisk obstruktiv lungesykdom)

Kols er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer med redusert luftstrøm gjennom luftveiene. Den viktigste årsaken til kols er røyking.

Årsaker

Den viktigste miljøårsaken til kols er røyking. I Norge er røyking årsaken til kols hos rundt to av tre pasienter. Skadelige små partikler i industrirøyk eller annen luftforurensning er også viktige delårsaker. I tillegg til miljøfaktorer bestemmer såkalte vertsfaktorer (for eksempel arv, etnisitet, lungeutvikling tidlig i livet) om kols utvikler seg.  

Langvarig røyking setter i gang en betennelsesprosess som skader slimhinnen i luftveiene. Dette resulterer i bindevevsdannelse og innsnevring av luftveiene, og gradvis utvikling av tung pust. I tillegg produseres det ofte rikelig med tykt slim som forverrer pustingen ytterligere, og som gir økt risiko for luftveisinfeksjoner.

Ved emfysem foreligger i tillegg tap av lungevev slik at lungen blir mindre elastisk og får redusert evne til å ta opp oksygen fra luften.

Forrige side Neste side