Informasjon, tilstand

Kols (kronisk obstruktiv lungesykdom)

Diagnostikk

Sykehistorien er typisk med røyking eller eksponering for forurensning over mange år eller tiår. Pasientene, som vanligvis er over 40 år gamle, utvikler etter hvert tung, anstrengt pust og nedsatt fysisk yteevne. Det er også vanlig med hyppige luftveisinfeksjoner. Langvarig hoste og økt slimproduksjon i luftveiene forekommer hos omtrent en tredjedel av pasientene.

Lungefunksjonsmålinger (spirometri) er nødvendig for å stille en sikker diagnose. Dette er målinger hvor du blåser inn i et apparat som måler både lungevolum og hastighet av luftstrømmen i luftveiene. Det går også an å måle hvordan ulike medisiner påvirker lungefunksjonen din.

Røntgenbilde av lungene er ofte helt normalt. Noen ganger kan det vise forandringer som tyder på kronisk bronkitt eller emfysem. Undersøkelsen er ikke nødvendig for å stille kols-diagnosen. Bilder blir likevel ofte tatt for å utrede om det foreligger tegn på andre årsaker til hoste og tung pust, slik som svulster, lungebetennelser eller hjertesvikt.

Forrige side Neste side