Informasjon, tilstand

KOLS (Kronisk obstruktiv lungesykdom)

KOLS er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer med redusert luftstrøm gjennom luftveiene. Den viktigste årsaken til KOLS er røyking.

Behandling

Målsetningen med behandlingen er å bremse sykdomsutviklingen så mye som mulig, og redusere plagene til et minimum. Det finnes ingen helbredende kur.

Den viktigste behandlingen er ting man selv kan gjøre:

 • KOLS er den aller beste grunnen til å slutte å røyke
  • Røykeslutt er det eneste tiltaket som tydelig bremser sykdomsutviklingen
 • Regelmessig fysisk aktivitet har også en positiv effekt
 • Reduser luftforurensningskildene ved å unngå røykfylte rom, industristøv, eksos osv.
 • Skaff deg innsikt om sykdommen og hvordan behandlingen skal gjennomføres

Medikamenter brukes for å lindre plagene ved KOLS, men kan vanligvis ikke (eller i veldig liten grad) bidra til å bremse sykdomsutviklingen:

 • Medikamenter som utvider trange luftveier (beta-2 agonister eller antikolinergika) er de viktigste og mest brukte medisinene. Det finnes både korttidsvirkende og langtidsvirkende medisiner av begge gruppene
 • Betennelsesdempende medisiner (kortison spray eller -inhalator) 
 • Det kan være behov for behandling med kortisontabletter (prednisolon), ev. også antibiotika, ved akutte forverringer 
 • Slimløsende medisin, tabletter eller mikstur, kan ha en beskjeden effekt hos noen
 • Annen behandling som er aktuell er lungefysioterapi for å få hjelp til å få opp slim
 • Ved akutte innleggelser på sykehus kan det også være nødvendig å gi oksygen. Ved svært langtkommen KOLS er noen pasienter avhengig av å bruke oksygen daglig, også når de ikke er innlagt i sykehus
Forrige side Neste side