Informasjon, tilstand

Kols (kronisk obstruktiv lungesykdom)

Behandling

Målsetningen med behandlingen er å bremse sykdomsutviklingen så mye som mulig, og redusere plagene til et minimum. Det finnes ingen helbredende kur.

Den viktigste behandlingen er ting man selv kan gjøre:

 • Kols er den aller beste grunnen til å slutte å røyke
  • Røykeslutt er det eneste tiltaket som tydelig bremser sykdomsutviklingen
 • Regelmessig fysisk aktivitet har også en positiv effekt
 • Reduser luftforurensningskildene ved å unngå røykfylte rom, industristøv, eksos osv.
 • Skaff deg innsikt i din sykdom og hvordan behandlingen skal gjennomføres

Medikamenter brukes for å lindre plagene ved kols, men kan vanligvis ikke (eller kun i veldig liten grad) bidra til å bremse sykdomsutviklingen:

 • Medikamenter som utvider trange luftveier (antikolinergika eller beta-2 agonister) er de viktigste og mest brukte medisinene. Det finnes både korttidsvirkende og langtidsvirkende medisiner i begge grupper
 • Betennelsesdempende medisiner (kortison pulverinhalator eller -spray) 
 • Det kan være behov for kurer med kortisontabletter (prednisolon), ev. også antibiotika, ved akutte alvorlige forverringer 
 • Slimløsende medisin, tabletter eller mikstur, kan ha en beskjeden effekt hos noen
 • Annen behandling som er aktuell, er lungefysioterapi for å få hjelp til å få opp slim
 • Ved akutte innleggelser på sykehus kan det også være nødvendig å gi oksygen. Ved svært langtkommen kols er noen pasienter avhengig av å bruke oksygen daglig, også når de ikke er innlagt i sykehus

Dersom du rammes av covid-19, har du forhøyet risiko for alvorlig sykdomsforløp og død. Den beste måte å redusere denne risikoen, er å følge helsemyndighetenes anbefalinger for vaksinasjon mot koronavirus

Som kols-pasient er du også mer utsatt enn andre for å få forkjølelser og influensa. Det anbefales derfor vaksine mot influensa hver høst for alle pasienter med kols. Vaksine mot lungebetennelse (pneumokokk-vaksine) anbefales hvert tiende år for alle i Norge fra 65-årsalder og også for noen kols-pasienter som er under 65 år.

Forrige side Neste side