Informasjon, tilstand

Kols (kronisk obstruktiv lungesykdom)

Kols er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer med redusert luftstrøm gjennom luftveiene. Den viktigste årsaken til kols er røyking.

Behandling

Målsetningen med behandlingen er å bremse sykdomsutviklingen så mye som mulig, og redusere plagene til et minimum. Det finnes ingen helbredende kur.

Den viktigste behandlingen er ting man selv kan gjøre:

 • Kols er den aller beste grunnen til å slutte å røyke
  • Røykeslutt er det eneste tiltaket som tydelig bremser sykdomsutviklingen
 • Regelmessig fysisk aktivitet har også en positiv effekt
 • Reduser luftforurensningskildene ved å unngå røykfylte rom, industristøv, eksos osv.
 • Skaff deg innsikt om sykdommen og hvordan behandlingen skal gjennomføres

Medikamenter brukes for å lindre plagene ved kols, men kan vanligvis ikke (eller kun i veldig liten grad) bidra til å bremse sykdomsutviklingen:

 • Medikamenter som utvider trange luftveier (beta-2 agonister eller antikolinergika) er de viktigste og mest brukte medisinene. Det finnes både korttidsvirkende og langtidsvirkende medisiner i begge grupper
 • Betennelsesdempende medisiner (kortison spray- eller pulverinhalator) 
 • Det kan være behov for kurer med kortisontabletter (prednisolon), ev. også antibiotika, ved akutte forverringer 
 • Slimløsende medisin, tabletter eller mikstur, kan ha en beskjeden effekt hos noen
 • Annen behandling som er aktuell er lungefysioterapi for å få hjelp til å få opp slim
 • Ved akutte innleggelser på sykehus kan det også være nødvendig å gi oksygen. Ved svært langtkommen kols er noen pasienter avhengig av å bruke oksygen daglig, også når de ikke er innlagt i sykehus

Som kols-pasient er man mer utsatt enn andre for å få forkjølelser og influensa. Det anbefales derfor vaksine mot influensa hver høst for alle pasienter med kols. Vaksine mot lungebetennelse (pneumokokk-vaksine) anbefales hvert tiende år for alle i Norge fra 65-årsalder, og også for noen kols-pasienter som er under 65 år.

Forrige side Neste side