Informasjon, tilstand

Kols (kronisk obstruktiv lungesykdom)

Prognose

Kols er en kronisk sykdom som gradvis utvikler seg mot dårligere lungefunksjon. I Norge er forekomsten av kols som dødsårsak heldigvis på vei ned, noe som har sammenheng med at stadig færre er dagligrøykere.

Kols-pasienter kan over tid utvikle hjertesykdom eller helt sviktende lungefunksjon, spesielt når de fortsetter å være utsatt for betydelig luftforurensning/røyk.

Ved røykeslutt, sunne livsvaner og riktig behandling kan imidlertid denne utviklingen forsinkes betydelig. De fleste kols-pasienter som følger legens råd, har god livskvalitet og kan nyte livet til tross for at de er rammet av sykdommen.   

Forrige side Neste side