Informasjon, tilstand

KOLS (Kronisk obstruktiv lungesykdom)

KOLS er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer med redusert luftstrøm gjennom luftveiene. Den viktigste årsaken til KOLS er røyking.

Prognose

KOLS er en kronisk sykdom som gradvis utvikler seg mot dårligere lungefunksjon. KOLS som dødsårsak forekommer med økende hyppighet. Ved røykeslutt og riktig behandling kan imidlertid denne utviklingen forsinkes betydelig.

Som KOLS-pasient er man mer utsatt enn andre for å få forkjølelser og influensa. Det anbefales derfor vaksine mot influensa hver høst for alle pasienter med KOLS. Vaksine mot lungebetennelse (pneumokokk-vaksine) hvert tiende år anbefales for alle innbyggere fra 65-årsalder, og for noen KOLS-pasienter som er under 65 år.

Dersom man ikke gjør noe for å bedre situasjonen, er det ikke uvanlig at KOLS-pasienter etter noen år utvikler hjertesykdom eller helt sviktende lungefunksjon.

Forrige side Neste side