Informasjon, tilstand

Kols (kronisk obstruktiv lungesykdom)

Temaside om Korona

Prognose

Kols er en kronisk sykdom som gradvis utvikler seg mot dårligere lungefunksjon. Kols som dødsårsak forekommer med økende hyppighet. 

Dersom man ikke gjør noe for å bedre situasjonen, er det ikke uvanlig at kols-pasienter over tid utvikler hjertesykdom eller helt sviktende lungefunksjon.

Ved røykeslutt, sunne livsvaner og riktig behandling kan imidlertid denne utviklingen forsinkes betydelig. De fleste kols-pasienter som følger legens råd, har god livskvalitet og kan nyte livet til tross for at de er rammet av sykdommen.   

Forrige side Neste side