Informasjon, tilstand

Kols (kronisk obstruktiv lungesykdom)

Kols er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer med redusert luftstrøm gjennom luftveiene. Den viktigste årsaken til kols er fortsatt røyking, men også arv, lungeutvikling før fødselen,  yrkeseksponering, luftforurensning og andre faktorer spiller en rolle.

Lungene

Lunger og bronkier
Lungene er to svampaktige organer i brystkassen som er omgitt av en tynn, fuktig hinne kalt pleura. Høyre lunge består av tre lapper og venstre av to. Omtrent 90 prosent av lungene er fylt med luft, de øvrige 10 prosent består av lungevev.

Når vi puster inn, kommer luften via luftrøret (trakea) til de to hovedbronkiene. Hovedbronkiene går til hver sin lunge, der de forgrener seg som et tre til millioner av mindre grener, kalt bronkioler. Bronkiolene ender opp i bittesmå drueklaselignende luftsekker som kalles alveoler. Det er over 300 millioner alveoler i lungene. Hver enkelt er omgitt av en tynn hinne som skiller dem fra tynne blodkar (kapillærer). Kapillærer er de tynneste blodkarene i kroppen. I alveolene passerer oksygen fra luften og over i blodet. Samtidig kan karbondioksid, som er en avfallsgass, passere fra blodet ut i alveolene og pustes ut.

Blodet til lungene kommer fra høyre hjertekammer, og tømmes deretter til venstre hjertekammer. Derfra pumpes det oksygenrike blodet fra venstre hovedkammer og ut til resten av kroppen.

Hva er kols?

Kols rammer særlig personer som er eldre enn 40 år og som røyker, har røykt eller over lengre tid vært utsatt for andre skadelige partikler/gasser/forurensning i luften. Omtrent én av ti personer med kols har aldri røykt. Kols er en hyppig tilstand, og i Norge er det funnet en forekomst på rundt seks prosent av befolkningen over 40 års alder. Sykdommen er karakterisert ved ett eller flere symptomer på:
• Tung pust ved anstrengelse, senere også i ro
• Kronisk hoste
• Økt slimproduksjon

Når disse symptomene finnes hos godt voksne som har vært utasatt for risikofaktorer, bør en alltid mistenke kols. Kronisk obstruktiv lungesykdom er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer som fører til vedvarende hindring av luftstrøm gjennom luftveiene. Kols utvikler seg over mange år, og de fleste som får kols, er eldre enn 40 år.

Pasienter med astma har økt risiko for å utvikle kols, og noen pasienter med kols kan etter hvert også utvikle symptomer på astma. Selv om astma og kols er to forskjellige sykdommer, kan noen personer rammes av begge. Samsykeligheten kan være årsak til at behandling rettet mot kun den ene tilstanden, ikke fungerer optimalt. 

Ved kols foreligger det vanligvis en vedvarende betennelse i slimhinnene i luftrørene (bronkiene). Tilstanden er med andre ord en form for kronisk bronkitt, men med vedvarende hindring for luftstrømmen:

Emfysem betegner en unormal, varig utvidelse av de minste bronkiolene og alveolene i lungene som følge av ødelagt lungevev. Dette reduserer lungenes evne til å ta opp oksygen og skille ut karbondioksid, og lungene taper elastisitet. Sykdommen preges av tungpusthet, hoste, hyppige luftveisinfeksjoner og redusert fysisk yteevne. Emfysemfoarndringer i større eller mindre grad utgjør én av flere sykelige vevsforandringer ved kols.

Symptomer

Hovedsymptomet er vedvarende anstrengelsestungpust som blir gradvis verre. Sykdommen utvikler seg langsomt. For personer som ikke trener eller belaster hardt, kan sykdommen ha kommet langt før de merker at pusten (kondisjonen) er svekket. Opptil en tredjedel av pasienter plages med vedvarende hoste og økt slimproduksjon. Pasienter med etablert kols blir ofte verre når de ligger, og de må ofte sitte delvis oppreist for å få sove. Sent i sykdomsforløpet kan pasientene plages med for lite oksygen og hjertesvikt.

En arvelig betinget mangel på ett av kroppens enzymer (enzymer omdanner stoffer i kroppen), alfa1-antitrypsin, kan føre til ødeleggelse av de små luftblærene (emfysem), sviktende lungefunksjon og kols. Denne typen kols utgjør omtrent én prosent av alle tilfeller. Typisk er at den viser seg i yngre alder enn det som ellers er vanlig for kols. Den forekommer også hos personer som aldri har røykt eller vært eksonert for langvarig luftforurensning. 

Årsaker

Den viktigste miljøårsaken til kols er røyking. I Norge er røyking årsaken til kols hos rundt to av tre pasienter. Eksponering for skadelige små partikler i industrirøyk eller annen luftforurensning over mange år eller tiår er andre viktige årsaker. I tillegg til miljøfaktorer bestemmer såkalte vertsfaktorer (for eksempel arv, etnisitet, lungeutvikling tidlig i livet) om kols utvikler seg.  

Når luftveiene utsettes for langvarig røyking og annen betydelig luftforurensning, setter det i gang en betennelsesprosess som skader slimhinnen i luftveiene. Dette resulterer i bindevevsdannelse, innsnevring av luftveiene og gradvis utvikling av tung pust. I tillegg produseres det ofte rikelig med slim som forverrer pustingen ytterligere, og som gir økt risiko for luftveisinfeksjoner.

Ved emfysem foreligger i tillegg tap av lungevev slik at lungen blir mindre elastisk og får redusert evne til å ta opp oksygen fra luften.

Diagnostikk

Sykehistorien er typisk med røyking eller eksponering for forurensning over mange år eller tiår. Pasientene, som vanligvis er over 40 år gamle, utvikler etter hvert tung, anstrengt pust og nedsatt fysisk yteevne. Det er også vanlig med hyppige luftveisinfeksjoner. Langvarig hoste og økt slimproduksjon i luftveiene forekommer hos omtrent en tredjedel av pasientene.

Lungefunksjonsmålinger (spirometri) er nødvendig for å stille en sikker diagnose. Dette er målinger hvor du blåser inn i et apparat som måler både lungevolum og hastighet av luftstrømmen i luftveiene. Det går også an å måle hvordan ulike medisiner påvirker lungefunksjonen din.

Røntgenbilde av lungene er ofte helt normalt. Noen ganger kan det vise forandringer som tyder på kronisk bronkitt eller emfysem. Undersøkelsen er ikke nødvendig for å stille kols-diagnosen. Bilder blir likevel ofte tatt for å utrede om det foreligger tegn på andre årsaker til hoste og tung pust, slik som svulster, lungebetennelser eller hjertesvikt.

Behandling

Målsetningen med behandlingen er å bremse sykdomsutviklingen så mye som mulig, og redusere plagene til et minimum. Det finnes ingen helbredende kur.

Den viktigste behandlingen er ting man selv kan gjøre:

 • Kols er den aller beste grunnen til å slutte å røyke
  • Røykeslutt er det eneste tiltaket som tydelig bremser sykdomsutviklingen
 • Regelmessig fysisk aktivitet har også en positiv effekt
 • Reduser luftforurensningskildene ved å unngå røykfylte rom, industristøv, eksos osv.
 • Skaff deg innsikt i din sykdom og hvordan behandlingen skal gjennomføres

Medikamenter brukes for å lindre plagene ved kols, men kan vanligvis ikke (eller kun i veldig liten grad) bidra til å bremse sykdomsutviklingen:

 • Medikamenter som utvider trange luftveier (antikolinergika eller beta-2 agonister) er de viktigste og mest brukte medisinene. Det finnes både korttidsvirkende og langtidsvirkende medisiner i begge grupper
 • Betennelsesdempende medisiner (kortison pulverinhalator eller -spray) 
 • Det kan være behov for kurer med kortisontabletter (prednisolon), ev. også antibiotika, ved akutte alvorlige forverringer 
 • Slimløsende medisin, tabletter eller mikstur, kan ha en beskjeden effekt hos noen
 • Annen behandling som er aktuell, er lungefysioterapi for å få hjelp til å få opp slim
 • Ved akutte innleggelser på sykehus kan det også være nødvendig å gi oksygen. Ved svært langtkommen kols er noen pasienter avhengig av å bruke oksygen daglig, også når de ikke er innlagt i sykehus

Dersom du rammes av covid-19, har du forhøyet risiko for alvorlig sykdomsforløp og død. Den beste måte å redusere denne risikoen, er å følge helsemyndighetenes anbefalinger for vaksinasjon mot koronavirus

Som kols-pasient er du også mer utsatt enn andre for å få forkjølelser og influensa. Det anbefales derfor vaksine mot influensa hver høst for alle pasienter med kols. Vaksine mot lungebetennelse (pneumokokk-vaksine) anbefales hvert tiende år for alle i Norge fra 65-årsalder og også for noen kols-pasienter som er under 65 år.

Prognose

Kols er en kronisk sykdom som gradvis utvikler seg mot dårligere lungefunksjon. I Norge er forekomsten av kols som dødsårsak heldigvis på vei ned, noe som har sammenheng med at stadig færre er dagligrøykere.

Kols-pasienter kan over tid utvikle hjertesykdom eller helt sviktende lungefunksjon, spesielt når de fortsetter å være utsatt for betydelig luftforurensning/røyk.

Ved røykeslutt, sunne livsvaner og riktig behandling kan imidlertid denne utviklingen forsinkes betydelig. De fleste kols-pasienter som følger legens råd, har god livskvalitet og kan nyte livet til tross for at de er rammet av sykdommen.   

Vil du vite mer?