Informasjon

Lungehamartom

Et lungehamartom er en godartet svulst i lungevevet. Det er ingen uvanlig tilstand. Den gir ingen symptomer og prognosen er utmerket. Det er imidlertid viktig å skille tilstanden fra andre alvorligere sykdommer.

Hva er et lungehamartom?

Lunger og bronkier - normal

Et hamartom er en godartet svulst som oppstår lokalt i ulike organer i kroppen og med utgangspunkt i det vevet som finnes i det respektive organet. Lungehamartomer er vanligvis enkeltstående knuter i lungevevet, og de vokser langsomt. De fleste lungehamartomer er mindre enn 4 cm i diameter når de oppdages, skjønt de kan bli opptil 10 cm i diameter.

Tilstanden angis å finnes hos 0,25 prosent av befolkningen, og lungehamartomer er den tredje vanligste årsaken til enkeltstående lungeknuter. Lungehamartomer utgjør 6-8 prosent av alle enkeltstående svulster i lungene, og de utgjør 75 prosent av alle godartede lungesvulster. Disse svulstene forekommer oftere blant menn (2,3:1), og de finnes oftest i aldersgruppen 50-70 år.

Årsak

Vi vet ikke sikkert årsaken. Foreslåtte teorier om årsaken til lungehamartomer er medfødte misdannelser, overvekst (hyperplasi) av normalt lungevev, bruskaktige godartede svulster og respons på betennelse.

Det diskuteres om tilstanden kan omdannes til kreftsvulst. Slik omdannelse er sannsynligvis svært uvanlig, men litteraturen viser en høyere enn forventet forekomst av lungekreft hos pasienter med lungehamartomer.

Selv om hamartomer er ufarlige svulster, så kan de i noen tilfeller skape problemer ved at de klemmer og trykker på omliggende strukturer. 

Symptomer og tegn

De fleste pasientene med hamartomer er uten symptomer, særlig når svulsten befinner seg ut mot ytterkanten av lungevevet - noe som er tilfelle hos opptil 90 prosent av pasientene. Svulster beliggende mer sentralt og inn mot bronkiene kan derimot være forbundet med symptomer og tegn på avklemming av bronkier i form av blodig oppspytt, hoste, hvesing, rikelig slim i luftveiene.

Diagnostikk

Tilstanden oppdages vanligvis i forbindelse med røntgen tatt av lungene av annen årsak. Legeundersøkelsen avdekker sjelden unormale funn. Diagnosen baseres på typiske funn ved røntgen og CT, og den bekreftes om nødvendig ved vevsprøve som viser typiske forandringer ved mikroskopisk undersøkelse. Gjentatte røntgenbilder kan vise langsom vekst. Dersom svulsten vokser raskt, kan den være vanskelig å skille fra bronkiekreft.

Behandling

Hos de aller fleste er svulsten uten symptomer, den vokser langsomt og behandling er unødvendig. Det anbefales at svulsten følges med røntgenkontroller, f.eks. årlig i starten. Behandling av symptomgivende eller raskt voksende svulster, eller svulster større enn 2,5 cm i diameter, består i kirurgisk eller bronkoskopisk fjerning av svulsten.

Prognose

Lungehamartomer er ikke forbundet med spesiell sykelighet, og det er ikke økt dødelighet. Dilemmaet oppstår når en knute oppdages i lungene hos en røyker, og karakteristika ved hamartomknuten er atypiske. Da kreves grundig utredning.