Informasjon

Lungeutredning

Lungemedisin er en medisinsk spesialitet som befatter seg med sykdomstegn og sykdommer i de nedre luftveiene - luftrøret, bronkiene og lungene.

Hva er lungemedisin?

Lungemedisin er en medisinsk spesialitet som befatter seg med sykdomstegn og sykdommer i de nedre luftveiene. Luftrøret, bronkiene og lungene utgjør de nedre luftveiene. Sykdommer i disse organene domineres av betennelsessykdommer. Noen av disse betennelsene gjør at det blir trangt i luftveiene, som ved astma og KOLS, andre betennelser rammer lungevevet slik at vi får mindre å puste med, som f.eks. lungebetennelse. Svulster er også en viktig sykdomsgruppe i lungene.

Lungeleger har ekspertise i lungemedisin. Selv om noen lungeleger driver privat praksis, er de aller fleste ansatt i sykehus. Mye utredning av lungesykdommer foregår derfor ved sykehusenes poliklinikker.

Lungeundersøkelse

Lungeundersøkelsen består av opptak av sykehistorie, fysisk undersøkelse, laboratorieundersøkelser og bildediagnostikk.

Sykehistorien

Sykehistorien får lungelegen rede på gjennom å intervjue deg. Innholdet i samtalen bestemmes selvfølgelig av dine aktuelle plager. Det overordnede målet for legen er å få en klar fremstilling av symptomenes art og tidsmessige utvikling. Fremtredende symptomer er gjerne hoste, heshet, tungpustethet.

Legen vil i løpet av samtalen spørre deg ut om hvilke plager du har, når plagene startet, hvordan de har utviklet seg, hva forverrer, hva lindrer, hvordan føler du deg, har du hatt feber, tidligere sykdommer, har du prøvd medisiner og hvordan har disse virket, hvordan fungerer du på jobben og/eller i det daglige, og andre mer detaljerte spørsmål knyttet til dine plager.

Tenk gjennom disse spørsmålene før du møter legen. Det kan gjøre det lettere for deg å svare på spørsmål, og du kan gi mer nøyaktige opplysninger. Det vil i sin tur bidra til at legen lettere finner fram til riktig diagnose og behandling.

Den fysiske undersøkelsen

Kroppsundersøkelsen konsentrerer seg om lunger og hjerte. Legen betrakter deg - f.eks. ser etter om du puster tungt, om du er avmagret - legen banker på brystkassen din for å høre om det er tegn til fortetninger i lungene dine, og legen lytter med stetoskopet over hjerte og lunger for å danne seg et inntrykk av om det foreligger tegn på sykdom i lungene og luftveiene. Legen gjør også en vurdering av resten av kroppen din, f.eks. ser etter hevelse i beina, ser og klemmer på halsen din, kjenner på magen.

Laboratorieundersøkelser

Dette kan være et vidt spekter av prøver og undersøkelser. Vanligvis vil det bli tatt en del blodprøver og man vil teste lungefunksjonen din med såkalt spirometrisk undersøkelse, eller litt forenklet med såkalte PEF-målinger. Dette er undersøkelser der du blir instruert i å puste dels hardt/kraftig og dels så dypt du kan. Det hender også at man tester virkningen av medisiner ved å måle lungefunksjonen din før og etter medisinering.

Bildediagnostikk

Bilder av lungene og luftveiene er ofte helt avgjørende for at legen skal kunne stille en nøyaktig diagnose eller for å bedømme om tilstanden din blir bedre eller verre. Tradisjonelt er røntgen den mest benyttede undersøkelsen, men i dag benyttes også mer avansert teknologi som CT og MR.