Informasjon

Spirometri

Temaside om Korona

Hvilke variabler måles ved spirometri?

Ved en fullstendig spirometriundersøkelse måles flere variabler, men spesielt viktige er to volumvariabler (FVC og FEV1) og én hastighetsmåling (PEF):

FVC

FVC er en forkortelse for "forsert vitalkapasitet". Dette er det største volumet du klarer å puste ut når lungene er helt fylte med luft. Lav FVC tyder enten på liten lungekapasitet eller på at lungene har dårlig evne til å tømme seg. FVC vil nesten alltid være redusert ved emfysem. Også ved kronisk bronkitt og ved astmaanfall kan verdien bli nedsatt. Ved stabil, ukomplisert astma, vil derimot FVC vanligvis være normal.

FEV1

FEV1 betyr "forsert ekspiratorisk volum første sekund", dvs. den mengden luft som kommer ut av lungene det første sekundet når du puster kraftig ut, etter å ha fylt lungene fullstendig. FEV1 gjenspeiler luftveismotstanden og vil alltid være tydelig redusert ved kols. Den er også nedsatt under astmaanfall, men utenom anfallene kan verdien være normal. Dersom FEV1 er redusert med mer enn 0,5 liter i forhold til forventet verdi, skal man mistenke trange luftveier (obstruksjon). Dersom reduksjonen er på mer enn 1 liter, er det svært sikkert at det foreligger en obstruksjon.

PEF

PEF (peak expiratory flow) måler topphastigheten på luften du puster ut. Målingen gjøres etter at du har fylt lungene helt med luft, og så blåser kraftig og raskt ut. I likhet med FEV1 gjenspeiler PEF motstanden i luftveiene.

Gjentatte egenmålinger av PEF i en 2-3 ukers-periode kan være nyttige dersom astma fortsatt mistenkes etter en forholdsvis normal spirometriundersøkelse med reversibilitetstest (se måling av PEF). 

FEV1%

FEV1% angir det prosentvise forholdet mellom FEV1 og FVC, det vil si hvor stor andel av FVC som tømmes i løpet av ett sekund. Dersom FEV1% er mindre enn 70% hos voksne, er det sannsynlig at det foreligger en obstruksjon. Hos eldre kan FEV1% rundt 70% være innenfor normalområdet, men verdier av 65% eller mindre er diagnostisk for obstruksjon i denne aldersgruppen. Hos barn bør obstruksjon allerede mistenkes hvis FEV1% er mindre enn 90%. På volumkurven for luftstrømshastighet vises obstruksjon som såkalt "hengekøye"-form. 

Forrige side Neste side