Informasjon

Spirometri

Temaside om Korona

Reversibilitetstest

Hos personer som får påvist obstruksjon ved spirometri, ønsker man ofte å gjøre en såkalt reversibilitetstest. Hensikten med undersøkelsen er å se om grunnsykdommen har gitt varige, uopprettelige skader på lungene (som oftest ved kols) og om medisinsk behandling mot astma vil ha noen effekt.

Etter å ha gjort en vanlig spirometriundersøkelse, får du en astmamedisin som kalles beta2-agonist (f.eks. Ventoline® eller Bricanyl®). Medisinen virker ved å utvide trange luftveier. Etter 10-20 minutter må du gjøre en ny spirometri. Dersom lungene dine ikke har tatt skade av sykdommen, og medisinen virker, vil luftveiene nå ha utvidet seg betydelig, og spirometriresultatene vil være bedret betraktelig. Hvis sykdommen derimot har gitt varige skader, vil ikke bedringen være like markert.

En annen variant av reversibilitetstesten kan gjøres for å vurdere hvor mye betennelse det er i lungene. Også her gjør du først en vanlig spirometri. Deretter bruker du en astmamedisin som kalles inhalasjonssteroid (f.eks. Becotide® eller Flutide®) i minst fire uker, før du gjør en ny spirometri. Inhalasjonssteroider er betennelsesdempende medisiner til inhalasjon, og dersom spirometriresultatet er vesentlig forbedret etter fire uker, tyder dette på at du vil kunne ha god effekt av å bruke disse medisinene fast.

Forrige side Neste side