Informasjon

Peppermynteolje

Den medisinske bruken av peppermynte og andre myntplanter skriver seg helt tilbake til det gamle Hellas der peppermynteblader tradisjonelt ble brukt som et middel mot fordøyelsesplager.

Illustrasjonsfoto

Hopp til innhold

Peppermynteolje ekstraheres fra stammen, bladene og blomstene til planten og har blitt et populært middel i behandlingen av en rekke tilstander som irritabel tarm, hodepine og magekatar (funksjonell dyspepsi)1. Peppermynte ble i tidligere tider også brukt til inhalasjon mot øvre luftveisplager og hoste. Peppermynte brukes også som smakstilsetning i mange produkter som tannpasta, munnvask og håndkjøpspreparater mot mageplager. Mentol, som er ekstrahert fra peppermynte, er en vanlig ingrediens i håndkjøpspreparater mot luftveisplager, hodepine og muskelsmerter.

Egenskaper

De aktive bestanddelene i peppermynteolje inkluderer mentol, menton, cineol og flere andre flyktige oljer. Laboratorietester har vist at peppermynteolje får glatt muskulatur i fordøyelseskanalen til å slappe av2. For å unngå ugunstige virkninger på lukkemuskelen mellom spiserøret og magesekken finnes peppermynteolje nå som kapsler som først løser seg opp lengre nede i fordøyelseskanalen.

Bruk og effekt

Peppermynteolje er grundigst undersøkt i behandlingen av irritabel tarm.

Irritabel tarm. Vitenskapelige studier av effekten av peppermynteolje ved irritabel tarm viser noe sprikende resultater, men midlet synes å kunne gi noe lindring av enkelte symptomer som luft i magen, magesmerter og luftavgang (promping)3. En samlestudie viser at peppermynteolje gir bedre symptomlindring enn narremedisin (placebo)4. Dog anføres det at kvaliteten på studiene er variabel og ikke god. Nyere studier av bedre kvalitet bekrefter imidlertid at peppermynteolje har effekt både hos voksne5 og barn6. Og det samme gjelder en samleanalyse7.

Ikke-organisk øvre fordøyelsesbesvær (funksjonell dyspepsi). En kombinasjon av kapsler med peppermynteolje og karveolje er vist i flere studier å dempe symptomer som oppfylthet, oppblåsthet og ubehag i magen ved funksjonell dyspepsi8-9. En samleanalyse viste også at denne kombinasjonen har en viss lindrende effekt10. En rekke andre urter inngår i disse preparatene, og det er derfor vanskelig å si hvor mye av effekten som skyldes peppermynteoljen.

Spenningshodepine. To studier har vist at lokal påsmøring av peppermynteolje demper plagene ved spenningshodepine11-12. Det er også vist at behandlingen er bedre enn placebo. I en sammenlignende studie med paracetamol fant forskerne lindrende effekt innen 15 minutter og ingen forskjell i effekt mellom de to preparatene12.

Kontraindikasjoner, bivirkninger og interaksjoner

I store doser kan peppermynteolje være giftig, og det har vært rapportert tilfeller av akutt nyresvikt13. Det frarådes å bruke medisinen ved galleveissykdom, og det tilrådes forsiktighet med preparatet hvis du har gastroøsofageal reflukssykdom (lekkasje av syre til spiserøret), fordi det kan forverre tilstanden. Peppermynteolje bør unngås under svangerskap, og forsiktighet bør utvises under amming. Urtete med peppermynteolje oppfattes imidlertid som trygt i disse situasjonene.

Vanlige rapporterte bivirkninger er allergiske reaksjoner, halsbrann, brennende følelse rundt endetarmen, sløret syn, kvalme og brekninger4. Det er usikkert om peppermynteolje har ugunstige innvirkninger på behandling med andre medisiner.

Dosering

Vanlig anbefalt dose for voksne er 0,2-0,4 ml peppermynteolje tatt tre ganger daglig i kapselform. Doseringen til barn (under 45 kg) var i en studie 0,1 ml tre ganger daglig6.

Konklusjon

Selv om resultatene fra ulike studier spriker noe, så viser hovedtyngden av studier at peppermynteolje i kapselform har en beskjeden effekt og kan redusere noen av plagene ved irritabel tarm. I kombinasjon med karveolje kan peppermynteolje ha litt effekt ved funksjonell dyspepsi. Kanskje kan lokal påsmøring hjelpe noen med spenningshodepine.

Bruk peppermynteolje kun i anbefalt dosering. Ikke bruk peppermynteolje til små barn og hos gravide eller ammende kvinner.

Kilder

Referanser

 1. Kligler B, Chaudhary S. Peppermint oil. Am Fam Physician 2007; 75: 1027-30. PubMed
 2. Hills JM, Aaronson PI. The mechanism of action of peppermint oil on gastrointestinal smooth muscle. An analysis using patch clamp electrophysiology and isolated tissue pharmacology in rabbit and guinea pig. Gastroenterology 1991; 101: 55-65. Gastroenterology
 3. Lawson MJ, Knight RE, Tran K, Walker G, Roberts-Thompson A. Failure of enteric-coated peppermint oil in the irritable bowel syndrome: a randomized, double-blind crossover study. J Gastroenterol Hepatol 1988; 3: 235-8. PubMed
 4. Pittler MH, Ernst E. Peppermint oil for irritable bowel syndrome: a critical review and metaanalysis. Am J Gastroenterol 1998; 93: 1131-5. PubMed
 5. Liu JH, Chen GH, Yeh HZ, Huang CK, Poon SK. Enteric-coated peppermint-oil capsules in the treatment of irritable bowel syndrome: a prospective, randomized trial. J Gastroenterol 1997; 32: 765-8. PubMed
 6. Kline RM, Kline JJ, Di Palma J, Barbero GJ. Enteric-coated, pH-dependent peppermint oil capsules for the treatment of irritable bowel syndrome in children. J Pediatr 2001;138: 125-8. PubMed
 7. Spanier JA, Howden CW, Jones MP. A systematic review of alternative therapies in the irritable bowel syndrome. Arch Intern Med 2003; 163: 265-74. PubMed
 8. Holtmann G, Haag S, Adam B, Funk P, Wieland V, Heydenreich CJ. Effects of a fixed combination of peppermint oil and caraway oil on symptoms and quality of life in patients suffering from functional dyspepsia. Phytomedicine 2003; 10(suppl 4): 56-7.
 9. Madisch A, Holtmann G, Mayr G, Vinson B, Hotz J. Treatment of functional dyspepsia with a herbal preparation. A double-blind, randomized, placebo-controlled, multicenter trial. Digestion 2004; 69: 45-52. PubMed
 10. Melzer J, Rosch W, Reichling J, Brignoli R, Saller R. Meta-analysis: phytotherapy of functional dyspepsia with the herbal drug preparation STW 5 (Iberogast). Aliment Pharmacol Ther 2004; 20: 1279-87. PubMed
 11. Gobel H, Schmidt G, Soyka D. Effect of peppermint and eucalyptus oil preparations on neurophysiological and experimental algesimetric headache parameters. Cephalalgia 1994; 14: 228-34. PubMed
 12. Gobel H, Fresenius J, Heinze A, Dworschak M, Soyka D. Effectiveness of oleum menthae piperitae and paracetamol in therapy of headache of the tension type German. Nervenarzt 1996; 67: 672-81. PubMed
 13. Schulz V, Hänsel R, Tyler VE. Rational Phytotherapy: A Physician's Guide to Herbal Medicine. 3rd ed. New York, N.Y. :Springer, 1998.