Informasjon

Peppermynteolje

Den medisinske bruken av peppermynte og andre myntplanter skriver seg helt tilbake til det gamle Hellas der peppermynteblader tradisjonelt ble brukt som et middel mot fordøyelsesplager.

Peppermynteolje ekstraheres fra stammen, bladene og blomstene til planten og har blitt et populært middel i behandlingen av en rekke tilstander som irritabel tarm, hodepine og magekatar (funksjonell dyspepsi)1. Peppermynte ble i tidligere tider også brukt til inhalasjon mot øvre luftveisplager og hoste. Peppermynte brukes også som smakstilsetning i mange produkter som tannpasta, munnvask og håndkjøpspreparater mot mageplager. Mentol, som er ekstrahert fra peppermynte, er en vanlig ingrediens i håndkjøpspreparater mot luftveisplager, hodepine og muskelsmerter.

Egenskaper

De aktive bestanddelene i peppermynteolje inkluderer mentol, menton, cineol og flere andre flyktige oljer. Laboratorietester har vist at peppermynteolje får glatt muskulatur i fordøyelseskanalen til å slappe av. For å unngå ugunstige virkninger på lukkemuskelen mellom spiserøret og magesekken finnes peppermynteolje nå som kapsler som først løser seg opp lengre nede i fordøyelseskanalen.

Bruk og effekt

Peppermynteolje er grundigst undersøkt i behandlingen av irritabel tarm.

Irritabel tarm. Vitenskapelige studier av effekten av peppermynteolje ved irritabel tarm viser noe sprikende resultater, men midlet synes å kunne gi noe lindring av enkelte symptomer som luft i magen, magesmerter og luftavgang (promping). En samlestudie viser at peppermynteolje gir bedre symptomlindring enn narremedisin (placebo)2. Dog anføres det at kvaliteten på studiene er variabel og ikke god. Nyere studier av bedre kvalitet bekrefter imidlertid at peppermynteolje har effekt både hos voksne3 og barn4. Og det samme gjelder en samleanalyse5.

Magekatar (funksjonell dyspepsi). En kombinasjon av kapsler med peppermynteolje og karveolje er vist i flere studier å dempe symptomer som oppfylthet, oppblåsthet og ubehag i magen ved funksjonell dyspepsi6-7. En australsk studie viste også at denne kombinasjonen har en viss lindrende effekt8. En rekke andre urter inngår i disse preparatene, og det er derfor vanskelig å si hvor mye av effekten som skyldes peppermynteoljen.

Spenningshodepine. To studier har vist at lokal påsmøring av peppermynteolje demper plagene ved spenningshodepine9. Det er også vist at behandlingen er bedre enn placebo. I en sammenlignende studie med paracetamol fant forskerne lindrende effekt innen 15 minutter og ingen forskjell i effekt mellom de to preparatene9.

Kontraindikasjoner, bivirkninger og interaksjoner

I store doser kan peppermynteolje være giftig, og det har vært rapportert tilfeller av akutt nyresvikt. Det frarådes å bruke medisinen ved galleveissykdom, og det tilrådes forsiktighet med preparatet hvis du har gastroøsofageal reflukssykdom (lekkasje av syre til spiserøret), fordi det kan forverre tilstanden. Peppermynteolje bør unngås under svangerskap, og forsiktighet bør utvises under amming. Urtete med peppermynteolje oppfattes imidlertid som trygt i disse situasjonene.

Vanlige rapporterte bivirkninger er allergiske reaksjoner, halsbrann, brennende følelse rundt endetarmen, sløret syn, kvalme og brekninger2. Det er usikkert om peppermynteolje har ugunstige innvirkninger på behandling med andre medisiner (interaksjoner).

Dosering

Vanlig anbefalt dose for voksne er 0,2-0,4 ml peppermynteolje tatt tre ganger daglig i kapselform. Doseringen til barn (under 45 kg) var i en studie 0,1 ml tre ganger daglig.

Konklusjon

Selv om resultatene fra ulike studier spriker noe, så viser hovedtyngden av studier at peppermynteolje i kapselform har en beskjeden effekt og kan redusere noen av plagene ved irritabel tarm. I kombinasjon med karveolje kan peppermynteolje ha litt effekt ved funksjonell dyspepsi. Kanskje kan lokal påsmøring hjelpe noen med spenningshodepine.

Bruk peppermynteolje kun i anbefalt dosering. Ikke bruk peppermynteolje til små barn og hos gravide eller ammende kvinner.

Kilder

Referanser

  1. Kligler B, Chaudhary S. Peppermint oil. Am Fam Physician 2007; 75: 1027-30. PubMed
  2. Khanna R, MacDonald JK, Levesque BG. Peppermint oil for the treatment of irritable bowel syndrome: a systematic review and meta-analysis. J Clin Gastroenterol. 2014;48(6):505-512. PubMed
  3. Weerts ZZRM, Masclee AAM, Witteman BJM, et al. Efficacy and Safety of Peppermint Oil in a Randomized, Double-Blind Trial of Patients With Irritable Bowel Syndrome. Gastroenterology. 2020;158(1):123-136. PubMed
  4. Fifi AC, Axelrod CH, Chakraborty P, Saps M. Herbs and Spices in the Treatment of Functional Gastrointestinal Disorders: A Review of Clinical Trials. Nutrients. 2018;10(11):1715. Published 2018 Nov 9. PMID: 30423929 PubMed
  5. Ford AC, Talley NJ, Spiegel BM, et al. Effect of fibre, antispasmodics, and peppermint oil in the treatment of irritable bowel syndrome: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2008;337:a2313. PubMed
  6. Chumpitazi BP, Kearns GL, Shulman RJ. Review article: the physiological effects and safety of peppermint oil and its efficacy in irritable bowel syndrome and other functional disorders. Aliment Pharmacol Ther. 2018;47(6):738-752. PubMed
  7. Madisch A, Holtmann G, Mayr G, Vinson B, Hotz J. Treatment of functional dyspepsia with a herbal preparation. A double-blind, randomized, placebo-controlled, multicenter trial. Digestion 2004; 69: 45-52. PubMed
  8. Ried K, Travica N, Dorairaj R, Sali A. Herbal formula improves upper and lower gastrointestinal symptoms and gut health in Australian adults with digestive disorders. Nutr Res. 2020;76:37-51. PubMed
  9. Göbel H, Heinze A, Heinze-Kuhn K, Göbel A, Göbel C. Oleum menthae piperitae (Pfefferminzöl) in der Akuttherapie des Kopfschmerzes vom Spannungstyp Peppermint oil in the acute treatment of tension-type headache. Schmerz. 2016;30(3):295-310. PubMed