Informasjon

Trippelkur mot magesår

En kur som fjerner magesårsbakterien Helicobacter pylori. Kuren består av tre medikamenter. Et som senker syrenivået i magesekken og to midler som fjerner magesårsbakterien (antibiotika).

Behandling av magesår

Magesår kan arte seg på litt forskjellig vis, men det er ofte en smertefull og ubehagelig tilstand. Inntil nylig var magesår en sykdom vi kunne lindre, men ikke fjerne årsaken til. I og med at årsaken ikke ble behandlet, kunne magesåret komme tilbake på nytt og på nytt. For mange var det nødvendig med lindrende behandling (syredempende medisiner) resten av livet.

Idag vet vi at det er en bakterie som i de fleste tilfellene forårsaker sykdommen. Bakterien heter Helicobacter pylori. Ved å kombinere to antibiotika og en medisin som senker syrenivået i magesekken, kan du bli kvitt denne bakterien for alltid - du vil aldri få magesår igjen!

For å oppnå dette er det viktig at du tar medisinene nøyaktig som legen har foreskrevet. Dersom du ikke tar alle medisinene, eller avslutter behandlingen før tiden, er det stor sjanse for at du pånytt får magesår - fordi man mislykkes med å fjerne bakteriene. Må du ta en ny kur, er sjansen for å bli helt kvitt bakterien mindre enn ved første behandling. Det er svært sjelden at bakterien kommer tilbake dersom behandlingen blir gjennomført korrekt første gang.

Enkelte kan få bivirkninger av medisinene, noe som gjør det vanskelig å gjennomføre behandlingen. De vanligste bivirkningene er kvalme og diaré. Tillegg av yoghurtliknende produkter (probiotika) under trippelkuren synes å kunne redusere bivirkningene, særlig diaré. Ved mulighet for graviditet, allergi mot penicillin eller om bivirkningene skulle bli sterke, må kanskje behandlingen avsluttes. Er du i tvil om du bør fortsette behandlingen eller ikke, bør du ta kontakt med din lege.

Du bør ikke nyte alkohol mens du står på denne behandlingen. Kuren inneholder et antibiotikum som gir en såkalt antabuseffekt. Det vil si at når medisinen kombineres med alkohol, vil du bli svært kvalm og uvel.

Trippelkuren

Kuren består vanligvis av tre medikamenter. Et medikament som senker syrenivået i magesekken din og hjelper såret til å gro (en protonpumpehemmer, PPI), og to midler som fjerner magesårsbakterien (antibiotika). Det finnes ulike trippelkurer. Eksempler på protonpumpehemmere er omeprazol og esomeprazol. De mest brukte antibiotikaene er amoksicillin, klaritromycin og metronidazol. Kuren varer i 7 til 10 og koster rundt 700 kroner. Du bør ikke knuse tablettene, og de kan gjerne tas etter måltid (f.eks. frokost og kveldsmat).

NB! Det er svært viktig at du fullfører kuren og tar tablettene slik som legen har foreskrevet!

Vil du vite mer?