Informasjon

Probiotika

Temaside om Korona

Alvorlig syke bør ikke bruke probiotika

Det er ikke funnet bevis for gunstig effekt av tilførsel av probiotika til alvorlig syke pasienter med sykdommer som akutt pankreatitt, antibiotika-assosiert diaré, Clostridium difficile-infeksjon og ikke-alkoholisk fettleversykdom, i følge Helsedirektoratets Vitenskapskomite for mattrygghet (VMK).

VKM har også vurdert bruk av probiotika blant kritisk syke barn, for eksempel barn som ligger på intensivavdeling, samt pasienter med diaré, Helicobacter pyloriinfeksjon, inflammatorisk tarmsykdom, urogenitale infeksjoner, og pasienter med økt bakteriell vekst i tynntarmen. VKM konkluderer med at selv om det er rapportert enkelte positive helseeffekter for noen pasientgrupper, særlig ved rotavirus-assosiert diaré, er de negative helseeffektene ved tilførsel av probiotika nå godt dokumentert. Probiotika bør derfor ikke gis til kritisk syke pasienter. Du kan lese mer her.

Forrige side Neste side