Informasjon

Akutt betennelse i bukspyttkjertelen

En akutt betennelse i bukspyttkjertelen, akutt pankreatitt, skyldes i de fleste tilfeller en gallestein som stenger utførselsgangen fra kjertelen. For høyt alkoholforbruk er nest vanligste årsak. En slik betennelse kan bli livstruende.

Hva er akutt betennelse i bukspyttkjertelen?

Galleblære og bukspyttkjertel

Bukspyttkjertelen (pankreas) ligger i midtre, øvre del av bukhulen baktil mot ryggen. Kjertelen har to hovedfunksjoner:

  1. Eksokrin funksjon. Bukspyttkjertelen produserer enzymer (proteiner) som skilles ut i tarmen via utførselsgangen fra bukspyttkjertelen (ductus pancreaticus) som munner ut i gallegangen. Enzymene har en sentral rolle i fordøyelsen, de deltar i nedbrytningen av føden i tarmen og spalter både proteiner, karbohydrater og fett. I tillegg produserer bukspyttkjertelen bikarbonat som nøytraliserer syren fra magesekken. 
  2. Endokrin funksjon. Bukspyttkjertelen produserer hormonene insulin og glukagon, som er viktige for å regulere sukkeromsetningen i kroppen.

Akutt betennelse i bukspyttkjertelen er karakterisert ved smerter i øvre del av bukhulen og forhøyede verdier av bukspyttkjertelenzymer i blod og urin. Tilstanden kan være en enkeltstående hendelse eller tilbakevendende. Det kan være ulike årsaker til sykdommen. Akutt bukspyttkjertelbetennelse (pankreatitt) kan variere i alvorlighetsgrad fra mild til livstruende. 

Tall på forekomst varierer fra 13 til 45 per 100.000 per år. Forekomsten er økende. Det skyldes blant annet høyere forekomst av risikofaktorer, for eksempel fedme, gallestein og høyt alkoholkonsum, men også bedret diagnostikk.

Neste side