Informasjon

Akutt betennelse i bukspyttkjertelen

En akutt betennelse i bukspyttkjertelen, akutt pankreatitt, skyldes oftest en gallestein som stenger utførselsgangen fra kjertelen. For høyt alkoholforbruk er nest vanligste årsak. En slik betennelse kan bli livstruende.

Hva er akutt betennelse i bukspyttkjertelen?

Galleblære og bukspyttkjertel

Bukspyttkjertelen (pankreas) ligger i midtre, øvre del av bukhulen baktil mot ryggen. Kjertelen har to hovedfunksjoner:

  1. Eksokrin funksjon. Bukspyttkjertelen produserer enzymer (proteiner) som skilles ut i tarmen via utførselsgangen fra bukspyttkjertelen (ductus pancreaticus) som munner ut i gallegangen. Enzymene har en sentral rolle i fordøyelsen, de deltar i nedbrytningen av føden i tarmen og spalter både proteiner, karbohydrater og fett. I tillegg produserer bukspyttkjertelen bikarbonat som nøytraliserer syren fra magesekken. 
  2. Endokrin funksjon. Bukspyttkjertelen produserer hormonene insulin og glukagon som skilles ut i blodet, og som er viktige for å regulere sukkeromsetningen i kroppen.

Akutt betennelse i bukspyttkjertelen er karakterisert ved smerter i øvre del av bukhulen og forhøyede verdier av bukspyttkjertelenzymer i blod og urin. Tilstanden kan være en enkeltstående hendelse eller tilbakevendende. Det kan være ulike årsaker til sykdommen. Akutt bukspyttkjertelbetennelse (pankreatitt) kan variere i alvorlighetsgrad fra mild til livstruende. 

Tall på forekomst varierer fra 110 til 140 per 100.000 per år i USA. Forekomsten er økende. Det skyldes blant annet høyere forekomst av risikofaktorer, for eksempel fedme, gallestein og høyt alkoholkonsum, men også bedret diagnostikk.

Neste side