Informasjon

Kronisk betennelse i bukspyttkjertelen

Diagnosen

Legen kartlegger sykehistorien, gjør en kroppsundersøkelse og vurderer aktuelle diagnoser. Det er viktig å kartlegge alkoholbruken nøye. Blodprøver tas for å måle enzymer fra bukspyttkjertelen og leveren, og for å måle blodsukker med tanke på diabetes. Ulike former for bildeundersøkelser er ofte påkrevd for å bedømme skadene på bukspyttkjertelen, f.eks. ultralyd, CT, MR og ERCP.

Hos unge pasienter med kronisk pankreatitt av ukjent årsak eller pasienter med en eller flere førstegradsslektninger med uforklarlig (idiopatisk) kronisk pankreatitt eller arvelig sykdom, bør genetisk utredning mtp. PRSS1-mutasjon tilbys.

Forrige side Neste side