Informasjon

Kronisk betennelse i bukspyttkjertelen

Prognose

Vel halvparten av pasientene vil utvikle pankreassvikt. Tilstanden gir reduserte leveutsikter og det er stor risiko for utvikling av narkomani. Pasienter med alkoholisk kronisk pankreatitt og fortsatt alkoholforbruk har en 7-års overlevelse på 50 prosent. Pankreaskreft har utviklet seg hos 4 prosent hos pasienter etter 20 år, men forklaringen kan også tilskrives høyt konsum av alkohol og tobakk.

Forrige side Neste side