Informasjon, tilstand

GIST

GIST er en forkortelse for GastroIntestinale Stromale Tumorer. På norsk betyr det svulster utgått fra bindevevet i magetarmkanalen. Det er sjeldne svulster som utvikler seg fra forstadier av de cellene som danner bindevev.

Hva er GIST ?

GIST er en forkortelse for GastroIntestinale Stromale Tumorer. På norsk betyr det svulster utgått fra bindevevet i magetarmkanalen. Sjeldne svulster som utvikler seg fra forstadier av de cellene som danner bindevev. Den vanligste formen forekommer i magesekken og første del av tynntarmen.

Forekomst

Tilstanden er sjelden og tallene for forekomst er usikre. På verdensbasis har man funnet at 10-15 av 1 million har en sannsynlig godartet variant av GIST og 3-4 av 1 million har en ondartet variant

Årsaker

Årsakene til at denne typen svulster oppstår, er ikke kjent. Det er vanskelig å vurdere om disse svulstene er ondartede, men alle GIST-svulster regnes som potensielt ondartede.

Symptomer og tegn

Det er stor variasjon i symptomer avhengig av hvor i mage-tarmsystemet svulsten oppstår, samt hvor stor den er. Det kan forekomme blødning og magesmerter. I enkelte tilfeller kan man kjenne svulsten ved å kjenne utenpå magen. Nesten 1/3 av svulstene oppdages tilfeldig under en operasjon for annen sykdom.

Diagnostikk

For å påvise svulster i magetarmkanalen benyttes ultralyd, CT og/eller MR-undersøkelser. For å finne ut hvilken type svulst det er, er det nødvendig å ta en vevsprøve (biopsi) som undersøkes i mikroskop. Denne vevsprøven kan spesialfarges for å skille mellom ondartede og godartede svulster. Det kan ta litt tid å få svar på undersøkelsen siden man ofte må bruke flere fargemetoder for å avklare hvilken type cellevev svulsten består av. 

Behandling

I de fleste tilfeller vil man anbefale at svulsten(e) blir operert ut. I mange tilfeller vil pasienten forbehandles med legemidlet imatinib før operasjonen, noe som har vist seg å bedre prognosen. Valg av behandling må tilpasses den enkelte pasient.

Forløp og prognose

For ondartede svulster som ikke kan fjernes ved operasjon, er framtidsutsiktene ikke så gode. Overlevelsen er i snitt 60 måneder etter at man fikk påvist svulsten. Dersom svulsten lar seg fjerne, eller det viser seg at det er en godarted svulst, kan overlevelsen være svært god.